Alphabet Inc (Google) Class C

GOOG BCS
GOOG
Alphabet Inc (Google) Class C BCS
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GOOG báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của Alphabet Inc (Google) Class C với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GOOG là 1.492P. EPS TTM của công ty là 68018.36, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 32.76. Ngày thu nhập tiếp theo Alphabet Inc (Google) Class C là 26 Tháng 10, ước tính là 19386.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền