BBB

BUDAPEST STOCK EX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BET nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của BUDAPEST STOCK EX

Tổng tài sản của BET trong H2 23 là 24.34 B HUF, tăng 13.70% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 12.45% trong H2 23 tới 3.13 B HUF.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: HUF
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY