Tài chính

Các công ty Hungary tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Hungary sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như DEUTSCHE BANK AG ORD SHARE, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như FORRÁS "A" SHARE và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
DEUTSCHEBANKDEUTSCHE BANK AG ORD SHARE
11.467 T HUF5621 HUF−2.65%650.746.54859.79 HUF3.12%
Mua
COMMERZBANKCOMMERZBANK AG ORD SHARE
6.509 T HUF5432 HUF−6.41%210.617.10764.78 HUF2.54%
Mua
OTPOTP BANK SHARE
4.649 T HUF17275 HUF−1.45%317.441 K0.724.473866.64 HUF3.12%
Mua
MMKBBANKMKB BANK SHARE
2.419 T HUF7500 HUF−1.06%1100.3711.49652.78 HUF1.01%
BIFBIF SHARE
132.386 B HUF526 HUF+0.77%9.65 K2.2512.5641.88 HUF+27.48%6.65%
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
89.613 B HUF826 HUF−0.24%2.085 K0.3013.4261.56 HUF0.00%
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
36.624 B HUF9.10 EUR0.00%510.097.83461.27 HUF+30.90%7.69%
Sức mua mạnh
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
33.73 B HUF359 HUF+2.28%4.001 K0.579.0539.65 HUF+447.88%9.19%
DDUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
26.064 B HUF770 HUF+0.52%5.139 K0.369.8178.52 HUF16.26%
APPENINNAPPENINN SHARE
23.401 B HUF494 HUF+0.82%49.238 K1.633.06161.21 HUF0.00%
BBETBUDAPEST STOCK EX
21.383 B HUF3950 HUF0.00%430.063.661078.97 HUF0.00%
FFORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
10 B HUF2000 HUF+2.56%5503.85
AKKOAKKO INVEST SHARE
8.623 B HUF260 HUF−2.62%37.05 K2.747.4834.75 HUF+95.10%0.00%
AAMIXAAMIXA HOLDING PLC
578.667 M HUF436 HUF−3.11%12.359 K22.57−12.71 HUF+14.52%0.00%
SSTRTSTRT HOLDING NYRT
1020 HUF−0.97%720.12
OOXOTHOXO TECHNOLOGIES H
6.40 EUR−4.48%8721.36
NNATURNATURLAND HOLDING
2420 HUF0.00%40.06
NNAVIGNAVIGATOR INVESTME
70.5 HUF−7.24%2.44 K0.27
SSPPCSHOPPER PARK PLUS
11.0 EUR−1.79%1.4 K0.55