Tài chính (Khu vực)

15
Cổ phiếu
46572.718B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.442K
Khối lượng
−2.53%
Thay đổi
−6.96%
Hiệu suất Tháng
−1.50%
Hiệu suất Năm
−7.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
AKKOAKKO INVEST SHARE
227 HUF1.79%4 HUF
Bán
4.518K1.026M HUF7.396B HUF7.3430.94 HUF
ALLIANZALLIANZ SE ORD SHARE
77700 HUF−1.27%−1000 HUF
Bán
2155.4K HUF31.438T HUF7749.97 HUF157.332K
AMIXAAMIXA HOLDING PLC
570 HUF1.79%10 HUF
Sức mua mạnh
6.042K3.444M HUF743.242M HUF−12.20 HUF
APPENINNAPPENINN SHARE
155.0 HUF4.03%6.0 HUF
Sức mua mạnh
50.522K7.831M HUF7.058B HUF59
BIFBIF SHARE
230 HUF−0.86%−2 HUF
Bán
6.097K1.402M HUF58.391B HUF5.7739.87 HUF64
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
258 HUF1.57%4 HUF
Bán
3.58K923.64K HUF23.864B HUF12.01 HUF191
COMMERZBANKCOMMERZBANK AG ORD SHARE
3483.0 HUF5.55%183.0 HUF
Bán
60208.98K HUF4.422T HUF6.64524.31 HUF41.909K
DEUTSCHEBANKDEUTSCHE BANK AG ORD SHARE
3340.0 HUF−7.73%−280.0 HUF
Bán Mạnh
64213.76K HUF7.343T HUF3.45995.32 HUF84.93K
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
746 HUF−0.27%−2 HUF
Mua
387.926K289.393M HUF25.319B HUF8.1791.25 HUF
FORRAS/TFORRÁS "A" SHARE
1610 HUF0.00%0 HUF
Bán
6096.6K HUF8.05B HUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
8.14 EUR−1.69%−0.14 EUR
Bán Mạnh
112912 EUR31.015B HUF9.16339.71 HUF24
NAVIGNAVIGATOR INVESTME
7050 HUF0.00%0 HUF
Bán Mạnh
28197.4K HUF
OTPOTP BANK SHARE
11020 HUF−0.09%−10 HUF
Mua
188.91K2.082B HUF2.969T HUF5.342065.46 HUF35.976K
OXOTHOXO TECHNOLOGIES H
7.00 EUR−7.89%−0.60 EUR
Bán
2001.4K EUR
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
412 HUF−1.90%−8 HUF
Bán Mạnh
1.4K576.8K HUF63.412B HUF14