ALARKO HOLDING

ALARKBIST
ALARK
ALARKO HOLDINGBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ALARK nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ALARKO HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ALARK là 35.306B TRY. EPS TTM của công ty là 19.04 TRY, tỷ suất cổ tức là 0.28% và P/E là 4.22.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu