EMEK ELEKTRIK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

EMKEL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu EMEK ELEKTRIK

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thổ Nhĩ Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại EMEK ELEKTRIK 252.57 M TRY, và năm trước đó — 236.92 M TRY.

Theo nguồn
Theo quốc gia