KUSTUR KUSADASI TURIZMKUSTUR KUSADASI TURIZMKUSTUR KUSADASI TURIZM

KUSTUR KUSADASI TURIZM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KSTUR nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính KUSTUR KUSADASI TURIZM.

Tỷ lệ giá trên doanh số của KSTUR là 99.08. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 175.77. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 51.00 người.

Chỉ số
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: TRY
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ