PETKIM PETKM

PETKM BIST
PETKM
PETKIM BIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Đánh giá của nhà phân tích

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghiệp Chế biến
Công nghiệp: Hóa chất: Đặc biệt
Petkim Petrokimya Holding AS là một công ty hóa dầu có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhóm sản phẩm chính là polyethylene tỉ trọng thấp (LDPE); Polyethylene tỉ trọng cao (HDPE); Polyvinyl clorua (PVC); Polypropylene (PP); Đuôi; Olefins; Sợi, và chất thơm. Công ty cũng sản xuất các hóa chất khác, như xút vảy. Sản phẩm của Công ty được sử dụng trong ngành xây dựng, điện, điện tử, bao bì, dệt may, y tế, ô tô, nông nghiệp, nhuộm, chất tẩy rửa và mỹ phẩm. Petkim Petrokimya Holding AS điều hành một mạng lưới các nhà máy sản xuất chính, và các đơn vị phụ trợ, bao gồm một đơn vị xử lý nước thải và một đơn vị cung cấp nitơ và không khí. Sản phẩm của Công ty được xuất khẩu trên toàn thế giới sang Châu Âu, Hoa Kỳ, Châu Phi, Trung Đông, Châu Á và Viễn Đông.