SABANCI HOLDING

SAHOLBIST
SAHOL
SABANCI HOLDINGBIST
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SAHOL nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của SABANCI HOLDING với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của SAHOL là 81.948B TRY. Ngày thu nhập tiếp theo của SABANCI HOLDING là 23 Tháng 2, ước tính là 4.58 TRY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu