Ngân hàng khu vực (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
172.999B
Giá trị vốn hóa thị trường
190.387M
Khối lượng
+7.43%
Thay đổi
−13.79%
Hiệu suất Tháng
+138.95%
Hiệu suất Năm
−14.30%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AKBNKAKBANK
16.51TRY9.63%1.45TRY
Theo dõi
314.271M5.189B85.852BTRY12.606K
SAHOLSABANCI HOLDING
40.36TRY5.16%1.98TRY
Mua
64.152M2.589B82.274BTRY2.4115.90TRY65.054K
SKBNKSEKERBANK
2.62TRY6.94%0.17TRY
Bán
139.099M364.44M4.873BTRY3.110.79TRY3.554K