BIST 30 FUTURES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng BIST 30 FUTURES

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
XU030DZ2023BIST 30 FUTURES (DEC 2023)
2023-12-298931.00+0.33%29.008980.008815.00
Mua
XU030DG2024BIST 30 FUTURES (FEB 2024)
2024-02-299481.50+0.28%26.259540.009385.75
Mua
XU030DJ2024BIST 30 FUTURES (APR 2024)
2024-04-309822.50+0.26%25.259822.509761.25
Mua