Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Giá Hợp đồng tương lai chỉ số

Hàng hóa cơ sở của hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán, dựa trên giá và vốn hóa thị trường của các hợp phần. Tất cả các hợp đồng tương lai chỉ số được thanh toán bằng tiền mặt, có nghĩa là không có việc giao nhận tài sản thực tế. Các hợp đồng như vậy thường được mua để xây dựng một danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng từ khi các hợp đồng tương lai chỉ số có thể giảm nhẹ nguy cơ thị trường suy giảm.

       
EMD1! E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
2813.100.41%11.402815.202791.10Mua
ES1! Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
4699.000.30%14.004712.004671.75Mua
FTU1! E-MINI USD DENOMINATED FTSE 100 INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
1050.60-0.18%-1.901050.601050.60Bán
IBV1! USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
108345.000.46%500.00108345.00108345.00Mua
NKD1! NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
28935.000.40%115.0028995.0028675.00Mua
NQ1! Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 E-MINI
16392.250.46%74.2516436.7516251.50Mua
RS11! E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
2617.200.46%12.002617.202602.60Mua
YM1! Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)
35746.000.09%33.0035926.0035588.00Mua
Tải thêm