Giá Hợp đồng tương lai chỉ số

Hàng hóa cơ sở của hợp đồng tương lai chỉ số là chỉ số chứng khoán, dựa trên giá và vốn hóa thị trường của các hợp phần. Tất cả các hợp đồng tương lai chỉ số được thanh toán bằng tiền mặt, có nghĩa là không có việc giao nhận tài sản thực tế. Các hợp đồng như vậy thường được mua để xây dựng một danh mục đầu tư chứng khoán đa dạng từ khi các hợp đồng tương lai chỉ số có thể giảm nhẹ nguy cơ thị trường suy giảm.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
EMD1!E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
2495.00.52%12.82498.72492.5
Theo dõi
ES1!Hợp đồng tương lai E-mini S&P 500
3927.75−0.23%−9.003938.753916.00
Bán
FTU1!E-MINI USD DENOMINATED FTSE 100 INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
990.30.18%1.8990.3990.3
Mua
IBV1!USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
109460−1.00%−1110110240109460
Bán
NKD1!NIKKEI/USD FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
27455−0.36%−1002761027380
Bán
NQ1!Hợp đồng tương lai NASDAQ 100 E-MINI
11471.25−0.33%−38.2511517.2511433.00
Bán
RS11!E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
2158.5−0.18%−4.02166.02156.0
Bán
YM1!Hợp đồng tương lai E-mini Dow Jones ($5)
33578−0.14%−473364233482
Theo dõi