Báo giá hợp đồng tương lai chỉ số

Hợp đồng tương lai chỉ số dựa trên chỉ số chứng khoán, phản ánh giá thành phần và vốn hóa thị trường. Các hợp đồng tương lai này thường được sử dụng để xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro. Hãy thử nghiên cứu danh sách sau nhé.
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
EMD1!E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES
2660.8+0.43%11.52672.12638.7
Sức mua mạnh
ES1!E-MINI S&P 500 FUTURES
4660.25+1.54%70.754666.004614.25
Sức mua mạnh
FTU1!E-MINI USD DENOMINATED FTSE 100 INDEX FUTURES
1026.1+0.29%3.01026.11026.1
Mua
IBV1!USD-DENOMINATED IBOVESPA INDEX FUTURES
127535+0.87%1100127535127535
Mua
NKD1!NIKKEI/USD FUTURES
32595+0.45%1453262032210
Theo dõi
NQ1!E-MINI NASDAQ-100 FUTURES
16308.75+1.68%270.0016329.0016098.00
Sức mua mạnh
RS11!E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES
2527.4+0.41%10.22528.22514.2
Sức mua mạnh
YM1!E-MINI DOW ($5) FUTURES
36643+1.32%4773669636366
Sức mua mạnh