BECLE, S.A.B. DE C.VBECLE, S.A.B. DE C.VBECLE, S.A.B. DE C.V

BECLE, S.A.B. DE C.V

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CUERVO nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BECLE, S.A.B. DE C.V trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của CUERVO trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.28 MXN trong khi ước tính là 0.25 MXN, gây bất ngờ đến 11.78%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 8.96 B MXN mặc dù con số ước tính là 9.35 B MXN. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.35 MXN còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 11.47 B MXN. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của CUERVO trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên