Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Mexico

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
WALMEXWAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
1.169T MXN68.09 MXN+1.67%33.127M2.7423.122.94 MXN+8.45%2.55%Bán Lẻ
Mua
AMX/BAMERICA MOVIL SAB DE CV
970.613B MXN15.71 MXN+1.62%159.955M3.1013.831.14 MXN−16.95%4.33%Truyền thông
Mua
GMEXICO/BGRUPO MEXICO SAB DE CV
588.312B MXN79.61 MXN+5.35%20.875M5.918.928.92 MXN+7.72%4.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
FEMSA/UBFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE C
464.653B MXN165.00 MXN0.00%1.528K19.848.5719.26 MXN1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GFNORTE/OGRUPO FINANCIERO BANORTE
454.865B MXN161.51 MXN+2.38%13.752M3.299.1217.71 MXN8.29%Tài chính
Sức mua mạnh
BIMBO/AGRUPO BIMBO SAB DE CV
382.67B MXN87.64 MXN+1.54%11.169M6.429.159.57 MXN+98.41%1.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GCARSO/A1GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V.
337.604B MXN159.57 MXN+6.68%2.048M6.8118.358.70 MXN+40.59%0.74%Bán Lẻ
Bán
ACARCA CONTINENTAL SAB DE CV
298.749B MXN177.35 MXN+2.15%5.229M3.7917.919.90 MXN+16.49%3.74%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GFINBUR/OGRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV
254.902B MXN42.45 MXN+1.75%4.675M3.948.445.03 MXN0.00%Tài chính
Bán
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
253.08B MXN1185.34 MXN+0.96%71.202K1.3139.5629.97 MXN0.44%Bán Lẻ
GMXTGMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
153.56B MXN36.11 MXN+2.76%93.314K0.1416.522.19 MXN+2.73%5.69%Vận chuyển
Mua
LIVEPOL/1EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV
133.091B MXN104.00 MXN+5.05%1665.487.5813.72 MXN+10.34%2.64%Bán Lẻ
Mua
GAP/BGPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB
129.709B MXN264.56 MXN+4.28%1.75M1.7614.6818.02 MXN2.92%Vận chuyển
Mua
GRUMA/BGRUMA SAB DE CV
119.09B MXN321.88 MXN+0.11%906.756K2.9216.3319.71 MXN+23.13%1.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ASUR/BGPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB
117.486B MXN410.07 MXN+4.71%1.104M3.0712.0334.09 MXN+8.63%2.54%Vận chuyển
Mua
IDEAL/B-1IMPULSORA DEL DESAROLLO Y EL EMPLEO
108.909B MXN37.00 MXN0.00%20.7115.272.42 MXN+6.83%1.45%Vận chuyển
KIMBER/AKIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
106.545B MXN35.14 MXN+2.66%12.519M3.0216.612.12 MXN+51.13%4.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CUERVOBECLE SAB DE CV
104.683B MXN29.46 MXN+1.06%4.216M2.0925.521.15 MXN−31.41%1.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PE_OLESINDUSTRIAS PENOLES S.A.B. DE C.V.
99.409B MXN254.75 MXN+1.86%828.923K3.5945.155.64 MXN+24.42%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CHDRAUI/BGRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SAB DE CV
98.017B MXN102.11 MXN−0.02%416.684K2.3313.457.59 MXN+6.99%0.91%Bán Lẻ
Mua
SIMEC/BGRUPO SIMEC SAB DE CV
93.52B MXN180.00 MXN−4.20%28.338K5.9218.809.58 MXN−55.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ICH/BINDUSTRIAS CH SAB DE CV
79.893B MXN190.80 MXN+4.26%1.779K0.1519.489.79 MXN−59.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
KOF/UBLCOCA-COLA FEMSA S.A.B. DE C.V.
76.181B MXN145.98 MXN+0.64%3.774M8.0514.3510.17 MXN+20.69%4.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ORBIAORBIA ADVANCE CORP S A B DE CV
72.34B MXN37.09 MXN+3.06%9.049M5.6843.000.86 MXN−88.58%6.34%Sản xuất Chế tạo
Mua
PINFRAPROMOTORA Y OPERADORA DE INFRSTRCTR
68.823B MXN170.92 MXN+2.06%887.189K3.4712.5713.60 MXN−9.75%4.75%Vận chuyển
Mua
CMOCTEZCORPORACION MOCTEZUMA SAB DE CV
66.252B MXN74.87 MXN0.00%930.025.34%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BBAJIO/OBANCO DEL BAJIO
65.887B MXN55.08 MXN−0.52%9.681M5.106.428.58 MXN7.33%Tài chính
Mua
ALEATICALEATICA SAB DE CV
64.091B MXN37.00 MXN0.00%30.3896.830.38 MXN0.00%Vận chuyển
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
62.856B MXN158.64 MXN+0.95%1.378M1.1619.138.29 MXN+37.99%3.18%Tài chính
Theo dõi
OMA/BGRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORT
59.227B MXN157.70 MXN+3.87%33.058M15.2512.4512.66 MXN+29.93%6.33%Vận chuyển
Mua
ALFA/AALFA S.A.B. DE C.V.
59.175B MXN12.67 MXN+3.18%16.835M2.7415.370.82 MXN−62.06%3.08%Công nghiệp Chế biến
Mua
GCCGCC SAB DE CV
58.829B MXN170.07 MXN−2.46%1.123M2.9814.0712.09 MXN+18.39%0.77%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SORIANA/BORGANIZACION SORIANA SAB DE CV
54.522B MXN29.06 MXN−4.06%1.047M211.1810.922.66 MXN+3.98%0.00%Bán Lẻ
Bán Mạnh
VESTACORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB
52.178B MXN65.52 MXN+5.73%4.783M3.468.707.53 MXN+20.34%2.29%Tài chính
Mua
R/AREGIONAL SAB DE CV
49.37B MXN149.44 MXN−0.74%1.36M1.549.0316.54 MXN2.52%Tài chính
Mua
ALSEAALSEA SAB DE CV
49.094B MXN60.66 MXN+0.08%2.532M2.4423.672.56 MXN+13.26%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
VISTA/AVISTA OIL & GAS SAB DE CV
48.75B MXN530.00 MXN+0.95%3770.018.4562.72 MXN+31.88%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
FRAGUA/BCORPORATIVA FRAGUA SAB DE CV
48.664B MXN482.00 MXN+0.42%1.909K4.1312.8637.47 MXN+25.97%2.35%Bán Lẻ
Mua
BACHOCO/BINDUSTRIAS BACHOCO SAB DE CV
43.74B MXN72.90 MXN0.00%190.5916.294.48 MXN−59.30%2.25%Công nghiệp Chế biến
LAMOSAGRUPO LAMOSA SAB DE CV
42.901B MXN124.00 MXN+0.08%15.446K1.2511.3210.96 MXN−2.26%1.17%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CABLE/CPOEMPRESAS CABLEVISION S A DE C V
40.833B MXN55.00 MXN0.00%10.5396.640.57 MXN−60.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MEGA/CPOMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV
32.273B MXN40.99 MXN+8.44%1.723M1.8212.773.21 MXN−33.32%7.83%Truyền thông
Theo dõi
GENTERAGENTERA SAB DE CV
31.124B MXN20.09 MXN+2.14%6.96M2.507.192.80 MXN4.44%Tài chính
Mua
GNPGRUPO NACIONAL PROVINCIAL
30.764B MXN137.50 MXN0.00%201.249.2314.89 MXN+101.03%6.89%Tài chính
BAFAR/BGRUPO BAFAR SAB DE CV
29.473B MXN95.00 MXN0.00%1.093K1.078.8810.69 MXN+109.82%1.02%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GIGANTEGRUPO GIGANTE SAB DE CV
29.429B MXN29.60 MXN0.00%100.621K66.5313.882.13 MXN+32.23%0.00%Bán Lẻ
ALPEK/AALPEK SAB DE CV
28.423B MXN13.11 MXN−2.82%15.468M12.2136.020.36 MXN−94.36%23.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
GPROFUTGRUPO PROFUTURO S.A.B. DE C.V
25.086B MXN88.00 MXN0.00%70.3010.318.53 MXN−16.55%7.58%Tài chính
LASITE/B-1SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV
22.777B MXN7.12 MXN−0.56%2.065M0.810.00%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
19.204B MXN11.75 MXN+0.43%5440.02−0.44 MXN−315.26%0.00%Tài chính
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
18.958B MXN33.07 MXN−0.03%2.964M2.0112.892.57 MXN−15.65%6.95%Tài chính
Mua
KUO/AGRUPO KUO SAB DE CV
18B MXN42.00 MXN0.00%5001.0027.761.51 MXN−74.68%2.38%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
GPH/1GRUPO PALACIO DE HIERRO SAB DE CV
17.758B MXN47.00 MXN0.00%100.009.504.95 MXN−20.02%4.66%Bán Lẻ
TRAXION/AGRUPO TRAXION SAB DE CV
16.972B MXN29.96 MXN+0.23%1.535M1.9836.040.83 MXN−30.86%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DINE/ADINE S.A.B. DE C.V.
16.854B MXN27.00 MXN0.00%10.00−0.09 MXN−130.75%0.63%Tài chính
RLH/ARLH PROPERTIES SAB DE CV
16.237B MXN16.00 MXN0.00%20.2442.640.38 MXN+18.58%16.01%Khách hàng Lâu năm
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
15.821B MXN101.74 MXN+2.89%2.607K0.060.00%Tài chính
HERDEZGRUPO HERDEZ SAB DE CV
15.727B MXN44.08 MXN−0.59%56.274K0.5211.283.91 MXN+94.54%2.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VOLAR/ACONTROLADORA VUELA CIA DE AVIACION
15.325B MXN13.90 MXN−0.43%2.106M1.00−1.16 MXN+2.36%0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
14.566B MXN14.08 MXN−1.40%14.379M3.242.75%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
14.448B MXN26.65 MXN+0.99%372.191K1.8420.841.28 MXN+28.23%1.89%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CERAMIC/BINTERNACIONAL DE CERAMICA DE CV
13.28B MXN94.00 MXN0.00%10.0128.383.31 MXN−35.29%1.89%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
MFRISCO/A-1MINERA FRISCO SAB DE CV
13.24B MXN2.40 MXN+9.59%57.014K1.8622.060.11 MXN0.00%Khoáng sản phi năng lượng
POSADAS/AGRUPO POSADAS SAB DE CV
12.794B MXN25.80 MXN0.00%3.701M1261.0416.721.54 MXN+38.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
INVEX/AINVEX CONTROLADORA SAB DE CV
12.722B MXN78.00 MXN0.00%5.536K0.2411.087.04 MXN0.62%Tài chính
NEMAK/ANEMAK SAB DE CV
11.883B MXN3.80 MXN−2.31%26.805M7.5327.960.14 MXN+699.41%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
CYDSASA/ACYDSA SAB DE CV
10.236B MXN17.06 MXN0.00%1.471K0.494.363.91 MXN+109.28%2.70%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CIE/BCORP INTERAMERI ENTRET SAB DE CV
9.845B MXN17.60 MXN0.00%80.018.052.19 MXN−81.72%31.25%Dịch vụ Khách hàng
VITRO/AVITRO SAB DE CV
9.188B MXN19.05 MXN+0.26%7.51K0.025.343.57 MXN6.09%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
GISSA/AGRUPO INDUSTRIAL SALTILLO SAB DE CV
8.28B MXN26.50 MXN−1.82%35.739K1.069.732.72 MXN+149.67%18.53%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
8.01B MXN15.00 MXN0.00%2.054K0.420.67%Tài chính
Sức mua mạnh
CULTIBA/BORGANIZACION CULTIBA SAB DE CV
7.468B MXN10.55 MXN0.00%43.513K0.369.851.07 MXN+18.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VINTEVINTE VIVIENDAS INTEG S.A.P.I.DE CV
6.698B MXN30.95 MXN0.00%1070.9116.541.87 MXN+13.46%2.69%Tài chính
Sức mua mạnh
GFMULTI/OGRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B.
5.73B MXN8.00 MXN0.00%10.007.791.03 MXN0.00%Tài chính
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
5.69B MXN34.50 MXN0.00%10.000.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
MEDICA/BMEDICA SUR SAB DE CV
4.512B MXN41.80 MXN0.00%430.005.957.02 MXN−29.10%15.62%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACCELSA/BACCEL SAB DE CV
4.253B MXN22.50 MXN0.00%512.8515.881.42 MXN−1.63%0.00%Vận chuyển
PASA/BPROMOTORA AMBIENTAL SA DE CV
4.091B MXN31.00 MXN0.00%8.004K0.5915.851.96 MXN+174.57%0.00%Vận chuyển
ARACONSORCIO ARA SAB
3.999B MXN3.23 MXN−1.22%190.279K0.125.540.58 MXN+24.20%5.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
3.586B MXN12.75 MXN0.00%1300.259.251.38 MXN+103.68%3.61%Khách hàng Lâu năm
Mua
MINSA/BGRUPO MINSA SAB DE CV
3.488B MXN8.50 MXN0.00%780.24−0.33 MXN−202.53%100.00%Công nghiệp Chế biến
FINDEPFINANCIERA INDEPENDENCIA SAB
3.375B MXN10.00 MXN0.00%7.482K0.950.00%Tài chính
GICSA/BGRUPO GICSA SAB DE CV
3.3B MXN2.30 MXN+4.55%47.485K0.251.841.25 MXN0.00%Tài chính
Bán
AUTLAN/BCIA MINERA AUTLAN SAB DE CV
3.217B MXN10.26 MXN+0.39%224.985K2.89−5.00 MXN−217.58%12.76%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HOTELGRUPO HOTELERO SANTA FE SAB DE CV
2.832B MXN4.00 MXN0.00%1.1M9.975.880.68 MXN+71.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GMDGRUPO MEXICANO DE DESARROLLO SAB
2.529B MXN13.86 MXN0.00%10.015.332.60 MXN−46.24%0.00%Tài chính
CIDMEGAGRUPE SAB DE CV
2.498B MXN36.98 MXN0.00%100.029.513.89 MXN+29.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HCITYHOTELES CITY EXPRESS SAB DE CV
2.348B MXN5.60 MXN−2.61%74.997K1.002.002.80 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
AXTEL/CPOAXTEL SAB DE CV
1.872B MXN0.668 MXN0.00%782.077K2.2211.580.06 MXN0.00%Truyền thông
Theo dõi
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
1.648B MXN29.00 MXN0.00%10.4215.551.87 MXN+56.87%3.04%Tài chính
COLLADOGRUPO COLLADO SAB DE CV
1.558B MXN8.10 MXN0.00%120.015.621.44 MXN−54.95%0.00%Sản xuất Chế tạo
CMR/BCMR SAB DE CV
1.225B MXN2.25 MXN0.00%50.0120.950.11 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
POCHTEC/BGRUPO POCHTECA SAB DE CV
964.558M MXN7.39 MXN0.00%800.0190.120.08 MXN−96.32%0.00%Dịch vụ Phân phối
CADU/ACORPOVAEL S.A. DE C.V.
941.558M MXN2.95 MXN0.00%15.13K0.730.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CTAXTEL/ACONTROLADORA AXTEL SAB DE CV
905.939M MXN0.192 MXN+2.13%2.443M0.610.00%Dịch vụ Công nghệ
RCENTRO/AGRUPO RADIO CENTRO SAB DE CV
856.051M MXN3.35 MXN0.00%30.11−0.44 MXN+86.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TEAK/CPOPROTEAK UNO SAB DE CV
811.889M MXN2.24 MXN+0.90%7.184K0.380.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALTERNA/BALTERNA ASESORIA INTL SAB DE CV
712.273M MXN1.37 MXN0.00%10.004.38%Tài chính
SPORT/SGRUPO SPORTS WORLD SAB DE CV
390.092M MXN3.51 MXN+10.03%61.733K4.2160.620.06 MXN0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TMM/AGRUPO TMM S.A.B.
343.144M MXN2.21 MXN0.00%30.0026.590.08 MXN0.00%Vận chuyển