BECLE, S.A.B. DE C.VBECLE, S.A.B. DE C.VBECLE, S.A.B. DE C.V

BECLE, S.A.B. DE C.V

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

40.150.00 0.00%
Các chuyên gia 12 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho CUERVO có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 12 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho CUERVO trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS CUERVO trong quý vừa qua là 0.28 MXN mặc dù ước tính là 0.25 MXN. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0.35 MXN. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của BECLE, S.A.B. DE C.V để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu BECLE, S.A.B. DE C.V dự kiến sẽ đạt ‪11.47 B‬ MXN. Hãy xem doanh thu và thu nhập của BECLE, S.A.B. DE C.V để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của CUERVO40.15 MXN với giá ước tính tối đa là 46.30 MXN và giá ước tính tối thiểu là 33.00 MXN. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem BECLE, S.A.B. DE C.V biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức CUERVOtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 12 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu CUERVO trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng trung tính, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là trung tính. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.