US Dollar indexUS Dollar indexUS Dollar index

US Dollar index

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Xem Tất cả các Ý tưởng 

Các câu hỏi thường gặp

US Dollar index đạt mức báo giá cao nhất vào 28 thg 9, 2022114,670 USD. Xem thêm dữ liệu trên US Dollar index biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của US Dollar index89,130 USD. Mức này đạt được vào 6 thg 1, 2021. Xem thêm dữ liệu trên US Dollar index biểu đồ.
US Dollar index chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ US Dollar index hoặc đầu tư vào các cấu phần.