SonLe_Trader-It-Noi

Về tôi Price Action Trader 7 Năm Trên Thị Trường Nói Ít - Làm Nhiều => Kết Quả Tự Lên Tiếng
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
31 % các chỉ báo 28 % forex 9 % tiền điện tử 31 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
SPX500USD 9% | 3 DE40 9% | 3 BTCUSD 9% | 3 XAUUSD 9% | 3
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư