ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

A3M nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A.

Doanh thu của ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. trong năm ngoái lên tới 971.00 M EUR, phần lớn trong số đó — 902.78 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Audiovisual, năm trước mang lại 884.22 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. 837.19 M EUR, và năm trước đó — 839.63 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia