AUDAX RENOVABLES, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AUDAX RENOVABLES, S.A.

Doanh thu của AUDAX RENOVABLES, S.A. trong năm ngoái lên tới 2.63 B EUR, phần lớn trong số đó — 2.63 B EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electricity and Renewable Energy, năm trước mang lại 1.68 B EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AUDAX RENOVABLES, S.A. 1.10 B EUR, và năm trước đó — 902.19 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia