AUDAX RENOVABLES, S.A.AUDAX RENOVABLES, S.A.AUDAX RENOVABLES, S.A.

AUDAX RENOVABLES, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADX nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính AUDAX RENOVABLES, S.A..

Tỷ lệ giá trên doanh số của ADX là 0.34. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 11.08. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 754.00 người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ