ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADZ nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Tổng tài sản của ADZ trong H2 23 là 112.57 M EUR, tăng 8.60% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 5.74% trong H2 23 tới 93.9 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY