ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADZ nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.

ADZ dòng tiền tự do cho H2 23 là 8.99 M EUR. Đối với 2023, ADZ dòng tiền tự do 10.51 M EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 14.39 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY