GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GAM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.

Tổng tài sản của GAM trong H2 23 là 537.22 M EUR, tăng 6.43% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 7.10% trong H2 23 tới 433.2 M EUR.

‪0,00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY