MAPFRE, S.A.MAPFRE, S.A.MAPFRE, S.A.

MAPFRE, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MAP nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Mapfre SA là công ty tái bảo hiểm toàn cầu, tham gia vào các hoạt động bảo hiểm, tái bảo hiểm, tài chính, bất động sản và dịch vụ. Các sản phẩm của công ty bao gồm bảo hiểm nhân thọ, ô tô, chủ sở hữu nhà và rủi ro thương mại, sức khỏe, tai nạn, các sản phẩm phi nhân thọ khác, tái bảo hiểm và các hoạt động khác. Công ty hoạt động thông qua các đơn vị kinh doanh sau: Bảo hiểm, Hỗ trợ, Rủi ro Toàn cầu và Tái Bảo hiểm. Đơn vị Bảo hiểm bao gồm các khu vực sau: Iberia, Bắc Mỹ Latinh, Nam Mỹ Latinh, Brazil, Bắc Mỹ, Lục địa Á-Âu. Công ty được thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 1933, có trụ sở chính tại Majadahonda, Tây Ban Nha.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

MAP không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty