MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MCM nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Tổng tài sản của MCM trong H2 23 là 464.70 M EUR, tăng 1.32% so với kỳ trướcH1 23. Và tổng nợ phải trả giảm 2.05% trong H2 23 tới 106.44 M EUR.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: EUR
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY