METROVACESA, S.A.METROVACESA, S.A.METROVACESA, S.A.

METROVACESA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MVC nguyên tắc cơ bản

METROVACESA, S.A. tổng quan về cổ tức

Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.36 EUR, hãy mua trước 21 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.57%