METROVACESA, S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MVC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu METROVACESA, S.A.

Doanh thu của METROVACESA, S.A. trong năm ngoái lên tới 519.21 M EUR, phần lớn trong số đó — 475.89 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Residential, năm trước mang lại 510.50 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Tây Ban Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại METROVACESA, S.A. 519.21 M EUR, và năm trước đó — 510.74 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia