NATURHOUSE HEALTH, S.A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NTH nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NATURHOUSE HEALTH, S.A

Doanh thu của NATURHOUSE HEALTH, S.A trong năm ngoái lên tới 52.60 M EUR, phần lớn trong số đó — 51.46 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Dietetics and Nutrition, năm trước mang lại 56.69 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NATURHOUSE HEALTH, S.A 19.09 M EUR, và năm trước đó — 20.16 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia