LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROVI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.

Doanh thu của LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. trong năm ngoái lên tới 829.51 M EUR, phần lớn trong số đó — 414.15 M EUR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Marketing, năm trước mang lại 383.99 M EUR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Organisation for Economic Co-operation and Development — năm ngoái quốc gia này đã mang lại LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A. 376.76 M EUR, và năm trước đó — 243.56 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia