BRADESPAR ON N1

BRAP3 BMFBOVESPA
BRAP3
BRADESPAR ON N1 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BRAP3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của BRADESPAR ON N1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BRAP3 là 8.975B BRL. EPS TTM của công ty là 18.58 BRL, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 1.14.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu