Tài chính (Khu vực)

189
Cổ phiếu
25929.187B
Giá trị vốn hóa thị trường
317.318K
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+2.88%
Hiệu suất Tháng
+2.27%
Hiệu suất Năm
−3.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
A1EG34AEGON NV DRN
Chứng chỉ lưu ký
23.250 BRL1.97%0.450 BRL
Mua
26605 BRL46.963B BRL
A1FL34AFLAC INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
330.50 BRL0.30%1.00 BRL
Mua
3992 BRL201.32B BRL
A1IV34APARTMENT INDRN
Chứng chỉ lưu ký
43.00 BRL2.19%0.92 BRL
Sức mua mạnh
11473 BRL6.337B BRL
A1LL34BREAD FINAN DRN
Chứng chỉ lưu ký
40.00 BRL4.33%1.66 BRL
Mua
10400 BRL7.773B BRL
A1MP34AMERIPRISE FDRN
Chứng chỉ lưu ký
386.66 BRL0.55%2.12 BRL
Mua
1387 BRL160.536B BRL
A1RE34ALEXANDRIA RDRN
Chứng chỉ lưu ký
147.13 BRL3.23%4.61 BRL
Mua
60088.278K BRL100.707B BRL
A1SU34ASSURANT INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
153.07 BRL−7.66%−12.69 BRL
Bán Mạnh
1153 BRL32.697B BRL
A1TT34ALLSTATE CORDRN
Chứng chỉ lưu ký
22.56 BRL0.27%0.06 BRL
Bán
123 BRL142.349B BRL
A1VB34AVALONBAY CODRN
Chứng chỉ lưu ký
224.40 BRL1.59%3.52 BRL
Mua
1224 BRL128.002B BRL
A2RE34ARES MANAGEMDRN
Chứng chỉ lưu ký
44.990 BRL2.27%1.000 BRL
Sức mua mạnh
492.205K BRL80.365B BRL
AIGB34AIG GROUP DRN
Chứng chỉ lưu ký
269.73 BRL−1.30%−3.55 BRL
Bán
1270 BRL202.156B BRL6916.150.04 BRL26.2K
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
23.43 BRL1.83%0.42 BRL
Sức mua mạnh
1.384M32.42M BRL13.191B BRL2.589.09 BRL440
APER3ALPER S.A. ON NM
28.10 BRL−1.75%−0.50 BRL
Theo dõi
4.8K134.88K BRL557.989M BRL25.711.09 BRL
ARML3ARMAC ON NM
15.720 BRL−0.95%−0.150 BRL
Mua
101.3K1.592M BRL5.491B BRL37.010.42 BRL4K
ATOM3ATOMPAR ON
2.41 BRL−0.41%−0.01 BRL
Bán
4.7K11.327K BRL57.608M BRL16.140.15 BRL
AVLL3ALPHAVILLE ON NM
4.000 BRL0.00%0.000 BRL
Mua
1.9K7.6K BRL114.461M BRL−17.23 BRL
AXPB34AMERICAN EXPDRN
Chứng chỉ lưu ký
84.22 BRL0.13%0.11 BRL
Mua
524.379K BRL628.772B BRL17187.760.00 BRL77.3K
B1AM34BROOKFIELD CDRN
Chứng chỉ lưu ký
39.100 BRL1.30%0.500 BRL
Theo dõi
10391 BRL255.923B BRL
B1BT34TRUIST FINANDRN
Chứng chỉ lưu ký
152.00 BRL12.94%17.42 BRL
Bán
15223.104K BRL216.74B BRL
B1CS34BARCLAYS PLCDRN
Chứng chỉ lưu ký
38.900 BRL−0.00%−0.000 BRL
Theo dõi
1084.201K BRL150.284B BRL
B1SA34BANCO SANTANDRN
Chứng chỉ lưu ký
46.900 BRL2.31%1.060 BRL
Mua
3141 BRL43.076B BRL
B2AP34CREDICORP LTDRN
Chứng chỉ lưu ký
54.890 BRL−1.58%−0.880 BRL
Sức mua mạnh
6329 BRL55.015B BRL
B3SA3B3 ON NM
14.61 BRL1.39%0.20 BRL
Mua
20.151M294.4M BRL81.143B BRL20.510.71 BRL
BAZA3AMAZONIA ON
68.00 BRL−0.01%−0.01 BRL
Theo dõi
30020.4K BRL3.813B BRL3.2021.27 BRL2.867K
BBAS3BRASIL ON NM
45.84 BRL0.66%0.30 BRL
Mua
2.881M132.07M BRL129.944B BRL4.4010.43 BRL85.953K
BBDC3BRADESCO ON N1
14.23 BRL0.35%0.05 BRL
Sức mua mạnh
1.184M16.848M BRL163.26B BRL8.441.69 BRL88.381K
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
31.16 BRL0.55%0.17 BRL
Bán
4.024M125.372M BRL61.877B BRL9.293.35 BRL223
BCSA34SANTANDER DRN
Chứng chỉ lưu ký
16.90 BRL−3.59%−0.63 BRL
Bán
14.185K239.727K BRL277.521B BRL
BEES3BANESTES ON
8.32 BRL3.35%0.27 BRL
Sức mua mạnh
9.6K79.872K BRL2.695B BRL
BERK34BERKSHIRE DRN
Chứng chỉ lưu ký
81.76 BRL−0.60%−0.49 BRL
Sức mua mạnh
3.623K296.216K BRL3.593T BRL68133.330.00 BRL383K
BGIP3BANESE ON
26.00 BRL−2.88%−0.77 BRL
Bán Mạnh
2005.2K BRL368.141M BRL5.264.94 BRL850
BILB34BILBAOVIZ DRN
Chứng chỉ lưu ký
33.12 BRL−3.83%−1.32 BRL
Bán
133 BRL205.181B BRL5810.530.01 BRL115.675K
BLAK34BLACKROCK DRN
Chứng chỉ lưu ký
50.33 BRL−1.56%−0.80 BRL
Bán
1.778K89.487K BRL505.049B BRL3333.110.02 BRL19.8K
BMEB3MERC BRASIL ON N1
11.52 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
1001.152K BRL1.149B BRL5.472.11 BRL
BMIN3MERC INVEST ON
19.97 BRL14.05%2.46 BRL
Mua
3005.991K BRL91.836M BRL10.131.97 BRL
BNBR3NORD BRASIL ON
80.11 BRL2.52%1.97 BRL
Mua
1008.011K BRL6.919B BRL3.4323.33 BRL6.597K
BOAC34BANK AMERICADRN
Chứng chỉ lưu ký
36.17 BRL1.43%0.51 BRL
Mua
2.689K97.261K BRL1.147T BRL8411.630.00 BRL217K
BONY34BNY MELLON DRN
Chứng chỉ lưu ký
214.41 BRL0.86%1.82 BRL
Mua
511109.564K BRL168.667B BRL13235.190.02 BRL51.7K
BOXP34BOSTON PROP DRN
Chứng chỉ lưu ký
26.73 BRL8.17%2.02 BRL
Mua
253 BRL40.186B BRL10280.770.00 BRL780
BPAC11BTGP BANCO UNT N2
Quỹ ETF
28.98 BRL1.68%0.48 BRL
Sức mua mạnh
9.293M269.302M BRL109.308B BRL13.832.09 BRL
BPAC3BTGP BANCO ON N2
14.38 BRL1.77%0.25 BRL
Mua
2.5K35.95K BRL109.308B BRL6.862.09 BRL
BRAP3BRADESPAR ON N1
20.92 BRL−0.33%−0.07 BRL
Theo dõi
28.6K598.312K BRL8.608B BRL2.309.09 BRL
BRBI11BR PARTNERS UNT N2
Quỹ ETF
13.690 BRL2.55%0.340 BRL
Sức mua mạnh
106.7K1.461M BRL4.154B BRL
BRGE11ALFA CONSORCPNE
Quỹ ETF
9.99 BRL2.04%0.20 BRL
Sức mua mạnh
1000.999K BRL731.63M BRL8.651.15 BRL
BRGE3ALFA CONSORCON
9.98 BRL0.30%0.03 BRL
Sức mua mạnh
1000.998K BRL731.63M BRL8.641.15 BRL
BRIV3ALFA INVEST ON
10.00 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
1001K BRL886.728M BRL8.231.21 BRL
BRPR3BR PROPERT ON
64.51 BRL−4.61%−3.12 BRL
Bán
14.6K941.846K BRL101.784M BRL−132.24 BRL74
BRSR3BANRISUL ON N1
13.40 BRL0.75%0.10 BRL
Sức mua mạnh
4.2K56.28K BRL5.358B BRL7.701.74 BRL8.658K
BSLI3BRB BANCO ON
16.34 BRL6.24%0.96 BRL
Mua
5008.17K BRL5.577B BRL
C1BL34CHUBB LTD DRN
Chứng chỉ lưu ký
235.00 BRL−1.67%−4.00 BRL
Bán
1235 BRL390.764B BRL
C1BO34CBOE GLOBAL DRN
Chứng chỉ lưu ký
335.92 BRL−2.33%−8.00 BRL
Mua
144.703K BRL68.47B BRL
C1BR34CBRE GROUP IDRN
Chứng chỉ lưu ký
378.91 BRL6.74%23.91 BRL
Bán
83.031K BRL118.762B BRL
C1CI34CROWN CASTLEDRN
Chứng chỉ lưu ký
138.45 BRL−1.66%−2.34 BRL
Bán
6.872K951.428K BRL241.263B BRL
C1FG34CITIZENS FINDRN
Chứng chỉ lưu ký
132.34 BRL−0.71%−0.94 BRL
Bán
1132 BRL68.154B BRL
C1MA34COMERICA INCDRN
Chứng chỉ lưu ký
98.90 BRL−1.27%−1.27 BRL
Theo dõi
79178.23K BRL28.02B BRL
C1SU34CREDIT SUISSDRN
Chứng chỉ lưu ký
2.200 BRL1.38%0.030 BRL
Mua
16.734K36.815K BRL17.299B BRL
C2OI34COINBASEGLOBDRN
Chứng chỉ lưu ký
10.550 BRL4.46%0.450 BRL
Bán
157.049K1.657M BRL59.62B BRL
C2OL34BANCOLOMBIA DRN
Chứng chỉ lưu ký
35.510 BRL8.06%2.650 BRL
Sức mua mạnh
7249 BRL35.171B BRL
CALI3CONST A LINDON
11.11 BRL0.00%0.00 BRL
Theo dõi
1001.111K BRL41.34M BRL2.734.07 BRL
CAON34CAPITAL ONE DRN
Chứng chỉ lưu ký
268.65 BRL9.21%22.65 BRL
Mua
450120.892K BRL210.586B BRL7221.770.04 BRL55.943K
CHME34CME GROUP DRN
Chứng chỉ lưu ký
224.26 BRL2.03%4.47 BRL
Bán
1.506K337.732K BRL326.509B BRL
CLOV34CLOVERHEALTHDRN
Chứng chỉ lưu ký
5.090 BRL22.06%0.920 BRL
Mua
112570 BRL2.448B BRL
CRDA34CREDIT ACCEPDRN
Chứng chỉ lưu ký
243.70 BRL3.83%9.00 BRL
Mua
4975 BRL31.51B BRL
CRDE3CR2 ON
14.51 BRL0.07%0.01 BRL
Theo dõi
4005.804K BRL35.121M BRL−2.46 BRL
CRIV3ALFA FINANC ON
5.40 BRL−2.70%−0.15 BRL
Mua
2001.08K BRL563.111M BRL14.540.37 BRL
CTGP34CITIGROUP DRN
Chứng chỉ lưu ký
39.13 BRL1.87%0.72 BRL
Mua
54021.13K BRL452.613B BRL6.386.17 BRL240K
CURY3CURY S/A ON NM
15.14 BRL1.07%0.16 BRL
Mua
1.6M24.226M BRL4.372B BRL12.221.24 BRL
CXSE3CAIXA SEGURION NM
10.680 BRL3.09%0.320 BRL
Sức mua mạnh
1.064M11.362M BRL31.08B BRL9.901.08 BRL
CYRE3CYRELA REALTON NM
19.61 BRL0.72%0.14 BRL
Mua
2.1M41.175M BRL7.486B BRL9.212.13 BRL
D1FS34DISCOVER FINDRN
Chứng chỉ lưu ký
267.84 BRL−0.98%−2.66 BRL
Mua
154.018K BRL140.452B BRL
D1LR34DIGITAL REALDRN
Chứng chỉ lưu ký
126.25 BRL−2.27%−2.93 BRL
Theo dõi
283.535K BRL151.11B BRL
DBAG34DEUTSCHE AK DRN
Chứng chỉ lưu ký
51.76 BRL1.71%0.87 BRL
Bán
152 BRL105.013B BRL3805.880.01 BRL84.93K
DEXP3DEXXOS PAR ON N1
9.64 BRL−1.93%−0.19 BRL
Theo dõi
88K848.32K BRL918.948M BRL
DIRR3DIRECIONAL ON NM
19.44 BRL1.14%0.22 BRL
Mua
554.8K10.785M BRL2.787B BRL12.151.61 BRL
E1QR34EQUITY RESIDDRN
Chứng chỉ lưu ký
156.95 BRL1.78%2.75 BRL
Mua
1157 BRL119.268B BRL
E1SS34ESSEX PROPERDRN
Chứng chỉ lưu ký
110.11 BRL−1.38%−1.54 BRL
Theo dõi
1110 BRL71.317B BRL
E1VE34EVEREST RE GDRN
Chứng chỉ lưu ký
428.19 BRL1.42%6.01 BRL
Bán
41.713K BRL67.588B BRL
E1XR34EXTRA SPACE DRN
Chứng chỉ lưu ký
178.82 BRL−0.82%−1.47 BRL
Bán
101.788K BRL95.299B BRL
EQIX34EQUINIX INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
44.99 BRL−2.03%−0.93 BRL
Bán
86038.691K BRL341.781B BRL74983.330.00 BRL12.097K
EVEN3EVEN ON NM
6.67 BRL0.45%0.03 BRL
Mua
626.8K4.181M BRL1.342B BRL9.800.70 BRL
EZTC3EZTEC ON NM
19.12 BRL1.38%0.26 BRL
Mua
813.3K15.55M BRL4.137B BRL15.911.20 BRL
F1IS34FISERV INC DRN
Chứng chỉ lưu ký
282.00 BRL−1.05%−3.00 BRL
Mua
205.64K BRL347.195B BRL28775.510.01 BRL41K
F1RA34FRANKLIN RESDRN
Chứng chỉ lưu ký
126.13 BRL1.37%1.70 BRL
Bán
20025.226K BRL63.477B BRL
F2RT34FIRST IND RTDRN
Chứng chỉ lưu ký
32.690 BRL1.21%0.390 BRL
Theo dõi
2.6K84.994K BRL35.533B BRL
FFTD34FIFTH THIRD DRN
Chứng chỉ lưu ký
131.55 BRL0.96%1.25 BRL
Bán
141.842K BRL89.757B BRL7390.450.02 BRL19.319K
FSTU11FISET TUR CI
Quỹ ETF
0.39 BRL0.00%0.00 BRL
Theo dõi
8K3.12K BRL
G1LL34GLOBE LIFE IDRN
Chứng chỉ lưu ký
26.39 BRL0.00%0.00 BRL
Bán
10264 BRL50.219B BRL
G2DI33G2D INVEST DR3
Chứng chỉ lưu ký
2.300 BRL0.88%0.020 BRL
Mua
8.349K19.203K BRL89.5M BRL
GFSA3GAFISA ON NM
6.74 BRL1.97%0.13 BRL
Mua
10.632M71.657M BRL397.397M BRL−2.82 BRL475
GPIV33GP INVEST DR3
Chứng chỉ lưu ký
3.10 BRL1.64%0.05 BRL
Sức mua mạnh
12.113K37.55K BRL190.039M BRL
GSGI34GOLDMANSACHSDRN
Chứng chỉ lưu ký
54.22 BRL1.78%0.95 BRL
Mua
12651 BRL534.929B BRL11295.830.00 BRL48.5K
GSHP3GENERALSHOPPON
15.88 BRL6.01%0.90 BRL
Mua
4006.352K BRL29.78M BRL−136.56 BRL184
H1DB34HDFC BANK LTDRN
Chứng chỉ lưu ký
63.420 BRL−2.91%−1.900 BRL
Bán Mạnh
211.332K BRL533.545B BRL
H1IG34HARTFORD FINDRN
Chứng chỉ lưu ký
345.81 BRL0.41%1.42 BRL
Bán
2692 BRL107.826B BRL
H1SB34HSBC HOLDINGDRN
Chứng chỉ lưu ký
46.890 BRL1.06%0.490 BRL
Mua
15703 BRL743.44B BRL
H1ST34HOST HOTELS DRN
Chứng chỉ lưu ký
84.04 BRL−1.56%−1.33 BRL
Bán Mạnh
6504 BRL61.669B BRL
H2TA34HEALTH REALTDRN
Chứng chỉ lưu ký
24.060 BRL2.73%0.640 BRL
Mua
661.588K BRL36.45B BRL
HBOR3HELBOR ON NM
3.60 BRL4.65%0.16 BRL
Sức mua mạnh
508.1K1.829M BRL456.468M BRL10.210.35 BRL
HBRE3HBR REALTY ON NM
4.800 BRL2.78%0.130 BRL
Mua
190.5K914.4K BRL481.893M BRL−0.05 BRL
I1RM34IRON MOUNTAIDRN
Chứng chỉ lưu ký
275.50 BRL0.00%0.00 BRL
Sức mua mạnh
2551 BRL80.006B BRL