Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ USD thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
PETR3PETROBRAS ON N2
37.66BRL2.81%1.03BRL
Sức mua mạnh
21.907M825.003M464.588BBRL3.1811.50BRL45.532KNăng lượng Mỏ
VALE3VALE ON NM
80.14BRL2.99%2.33BRL
Bán
23.829M1.91B380.642BBRL3.4022.88BRL72.266KKhoáng sản phi năng lượng
ABEV3AMBEV S/A ON
14.69BRL1.03%0.15BRL
Mua
16.897M248.213M228.946BBRL17.130.86BRL53KHàng tiêu dùng không lâu bền
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
21.23BRL0.47%0.10BRL
Theo dõi
494.6K10.5M224.248BBRL7.772.74BRL99.6KTài chính
BBDC3BRADESCO ON N1
16.00BRL2.17%0.34BRL
Mua
10.096M161.533M185.849BBRL7.102.00BRL87.274KTài chính
SANB3SANTANDER BRON
15.93BRL2.18%0.34BRL
Sức mua mạnh
52.6K837.918K122.601BBRL7.622.05BRL48.834KTài chính
WEGE3WEG ON NM
26.20BRL−1.13%−0.30BRL
Bán
7.572M198.381M111.194BBRL29.530.90BRL36.987KSản xuất Chế tạo
BBAS3BRASIL ON NM
35.42BRL0.88%0.31BRL
Sức mua mạnh
18.183M644.035M100.183BBRL84.597KTài chính
VIVT3TELEF BRASILON
49.46BRL0.41%0.20BRL
Theo dõi
1.957M96.808M82.031BBRL13.283.71BRL33.985KTruyền thông
ITSA3ITAUSA ON N1
9.64BRL2.12%0.20BRL
Bán
137.1K1.322M81.552BBRL6.671.38BRLTài chính
BPAC3BTGP BANCO ON N2
13.51BRL−4.46%−0.63BRL
Bán
4.9K66.199K81.476BBRLTài chính
JBSS3JBS ON NM
36.25BRL−1.89%−0.70BRL
Bán
8.201M297.283M80.298BBRL4.408.40BRL250KHàng tiêu dùng không lâu bền
B3SA3B3 ON NM
11.65BRL1.57%0.18BRL
Bán
33.932M395.302M69.656BBRL14.870.77BRLTài chính
SUZB3SUZANO S.A. ON ED NM
51.34BRL−0.47%−0.24BRL
Theo dõi
3.665M188.141M69.593BBRL3.2116.07BRL37KCông nghiệp Chế biến
ELET3ELETROBRAS ON N1
41.92BRL1.50%0.62BRL
Sức mua mạnh
3.459M145.001M64.531BBRL11.633.60BRL12.126KCông ty dịch vụ công cộng
RDOR3REDE D OR ON NM
32.85BRL0.46%0.15BRL
Bán
1.883M61.843M64.467BBRL41.040.80BRL67.285KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HAPV3HAPVIDA ON NM
7.84BRL−2.24%−0.18BRL
Bán
26.66M209.018M57.241BBRL61.640.13BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
25.52BRL−1.01%−0.26BRL
Mua
4.227M107.87M51.475BBRL13.091.97BRL188Tài chính
GGBR3GERDAU ON N1
22.44BRL2.70%0.59BRL
Sức mua mạnh
58.6K1.315M44.012BBRL2.349.36BRLKhoáng sản phi năng lượng
RENT3LOCALIZA ON NM
55.90BRL−0.37%−0.21BRL
Mua
4.477M250.242M42.205BBRL20.412.76BRL12.223KTài chính
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
35.41BRL0.60%0.21BRL
Sức mua mạnh
4.473M158.382M40.559BBRL8.544.12BRLCông ty dịch vụ công cộng
CRFB3CARREFOUR BRON NM
19.36BRL0.36%0.07BRL
Bán
2.733M52.903M38.314BBRL14.811.31BRL92.118KDịch vụ Phân phối
CSAN3COSAN ON ED NM
18.84BRL−1.05%−0.20BRL
Bán
13.328M251.096M35.566BBRL5.793.31BRL41.763KCông ty dịch vụ công cộng
EGIE3ENGIE BRASILON NM
42.55BRL0.45%0.19BRL
Sức mua mạnh
1.121M47.686M34.563BBRL20.582.06BRL1.201KCông ty dịch vụ công cộng
TIMS3TIM ON NM
13.46BRL0.52%0.07BRL
Theo dõi
6.118M82.352M32.409BBRL10.501.27BRL9.337KTruyền thông
BRKM3BRASKEM ON N1
40.50BRL2.90%1.14BRL
Theo dõi
7.9K319.95K32.195BBRL2.2417.56BRLCông nghiệp Chế biến
SBSP3SABESP ON NM
45.30BRL0.07%0.03BRL
Theo dõi
2.776M125.771M30.942BBRL11.114.07BRL12.515KCông ty dịch vụ công cộng
RADL3RAIADROGASILON NM
18.19BRL−1.36%−0.25BRL
Bán
8.047M146.382M30.374BBRL42.560.44BRL50.573KBán Lẻ
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
4.45BRL1.60%0.07BRL
Bán
118.92M529.194M29.249BBRL49.270.09BRLBán Lẻ
RAIL3RUMO S.A. ON NM
15.96BRL2.70%0.42BRL
Bán
10.561M168.555M28.8BBRL−0.05BRLVận chuyển
EQTL3EQUATORIAL ON NM
24.50BRL2.08%0.50BRL
Theo dõi
5.968M146.223M26.402BBRL6.383.76BRLCông ty dịch vụ công cộng
CMIG3CEMIG ON N1
13.97BRL1.23%0.17BRL
Mua
593.8K8.295M25.638BBRL6.331.68BRL5.025KCông ty dịch vụ công cộng
CCRO3CCR SA ON NM
12.66BRL1.61%0.20BRL
Theo dõi
5.485M69.444M25.169BBRL36.180.34BRL17.934KVận chuyển
LREN3LOJAS RENNERON NM
25.90BRL1.69%0.43BRL
Mua
6.916M179.119M25.104BBRL25.660.99BRL25.474KBán Lẻ
KLBN3KLABIN S/A ON ED N2
5.04BRL0.80%0.04BRL
Theo dõi
78.4K395.136K24.781BBRL7.560.66BRLCông nghiệp Chế biến
CSNA3SID NACIONALON
18.40BRL2.68%0.48BRL
Bán
10.252M188.631M24.732BBRL2.986.01BRL35.179KKhoáng sản phi năng lượng
CMIN3CSNMINERACAOON N2
4.32BRL−0.46%−0.02BRL
Bán
6.602M28.522M24.135BBRL5.090.85BRL6.5KKhoáng sản phi năng lượng
NTCO3GRUPO NATURAON NM
17.15BRL−1.49%−0.26BRL
Bán
6.679M114.545M24.039BBRL23.230.76BRL993Hàng tiêu dùng không lâu bền
HYPE3HYPERA ON NM
37.06BRL−0.56%−0.21BRL
Mua
2.019M74.809M23.563BBRL17.452.17BRLCông nghệ Sức khỏe
PRIO3PETRORIO ON NM
27.06BRL−0.11%−0.03BRL
Sức mua mạnh
13.146M355.736M22.852BBRL9.272.93BRLNăng lượng Mỏ
CXSE3CAIXA SEGURION NM
7.44BRL−0.67%−0.05BRL
Bán
2.538M18.88M22.47BBRL11.850.63BRLTài chính
VBBR3VIBRA ON NM
19.64BRL1.50%0.29BRL
Bán
6.735M132.277M22.009BBRL8.952.18BRL3.38KDịch vụ Phân phối
NEOE3NEOENERGIA ON NM
17.87BRL1.07%0.19BRL
Mua
1.219M21.789M21.46BBRL5.203.40BRL15.058KCông ty dịch vụ công cộng
ASAI3ASSAI ON NM
15.37BRL−0.71%−0.11BRL
Mua
6.825M104.894M20.855BBRL46.409KBán Lẻ
AMER3AMERICANAS ON NM
23.66BRL2.65%0.61BRL
Bán
7.46M176.506M20.781BBRL46.810.49BRLBán Lẻ
ENGI3ENERGISA ON N2
14.56BRL1.96%0.28BRL
Bán
4.1K59.696K18.8BBRL9.401.55BRL33.025KCông ty dịch vụ công cộng
ENMT3ENERGISA MT ON
84.99BRL−0.01%−0.01BRL
Mua
20016.998K18.61BBRL16.425.18BRL3.3KCông ty dịch vụ công cộng
CPLE3COPEL ON N2
6.45BRL1.90%0.12BRL
Sức mua mạnh
1.252M8.072M18.59BBRL3.501.81BRL6.538KCông ty dịch vụ công cộng
TRPL3TRAN PAULISTON N1
31.06BRL−2.60%−0.83BRL
Bán
3.5K108.71K18.041BBRL7.054.52BRL1.4KCông ty dịch vụ công cộng
ENEV3ENEVA ON NM
14.30BRL5.15%0.70BRL
Mua
12.698M181.577M17.446BBRL13.900.99BRL1.224KCông ty dịch vụ công cộng
SMTO3SAO MARTINHOON NM
48.06BRL2.12%1.00BRL
Sức mua mạnh
1.688M81.12M16.3BBRL11.144.22BRLCông nghiệp Chế biến
TOTS3TOTVS ON NM
26.12BRL−1.28%−0.34BRL
Bán
5.636M147.199M16.09BBRL42.970.62BRLDịch vụ Công nghệ
BRFS3BRF SA ON NM
13.93BRL0.36%0.05BRL
Theo dõi
11.583M161.346M14.968BBRL−1.13BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
UGPA3ULTRAPAR ON NM
13.75BRL5.12%0.67BRL
Mua
15.298M210.345M14.263BBRL15.970.82BRL16.422KNăng lượng Mỏ
MULT3MULTIPLAN ON N2
25.86BRL3.65%0.91BRL
Sức mua mạnh
5.875M151.933M13.895BBRL25.800.98BRL8.015KTài chính
ALPA3ALPARGATAS ON N1
18.61BRL−3.32%−0.64BRL
Bán
3.1K57.691K13.828BBRL15.961.21BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
VAMO3VAMOS ON NM
13.99BRL0.94%0.13BRL
Sức mua mạnh
3.014M42.159M13.43BBRL28.840.48BRL1.375KTài chính
BIDI3BANCO INTER ON N2
5.10BRL2.20%0.11BRL
Theo dõi
1.461M7.453M12.925BBRLTài chính
REDE3REDE ENERGIAON
6.08BRL0.00%0.00BRL
Bán
1.4K8.512K12.831BBRL8.450.72BRL8.709KCông ty dịch vụ công cộng
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.15BRL1.66%0.33BRL
Mua
1.247M25.127M12.749BBRL8.962.21BRL12.164KTài chính
USIM3USIMINAS ON N1
10.29BRL3.83%0.38BRL
Bán
425.6K4.379M12.523BBRL1.317.58BRLKhoáng sản phi năng lượng
LCAM3LOCAMERICA ON NM
24.55BRL−0.20%−0.05BRL
Mua
1.166M28.633M12.434BBRL12.551.98BRL4.854KTài chính
GOAU3GERDAU MET ON N1
11.03BRL1.66%0.18BRL
Sức mua mạnh
118.6K1.308M12.23BBRL2.404.51BRLKhoáng sản phi năng lượng
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
21.57BRL−1.01%−0.22BRL
Mua
3.197M68.966M12.1BBRL5.923.71BRL3.274KCông ty dịch vụ công cộng
EQPA3EQTL PARA ON
5.35BRL0.00%0.00BRL
Bán
5002.675K11.841BBRL11.530.46BRLCông ty dịch vụ công cộng
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
54.81BRL5.42%2.82BRL
Sức mua mạnh
2.494M136.669M10.855BBRL10.345.05BRL2.917KCông nghiệp Chế biến
DASA3DASA ON NM
19.75BRL2.17%0.42BRL
Bán
430.1K8.494M10.834BBRL−0.41BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
4.66BRL−0.85%−0.04BRL
Bán
8.362M38.966M10.384BBRL13.630.34BRLBán Lẻ
MRFG3MARFRIG ON NM
15.67BRL0.38%0.06BRL
Bán
6.767M106.044M10.365BBRL2.556.12BRL31.779KHàng tiêu dùng không lâu bền
SULA3SUL AMERICA ON N2
8.33BRL0.36%0.03BRL
Bán
1.2K9.996K10.305BBRL9.990.84BRL960Tài chính
EMBR3EMBRAER ON NM
13.44BRL−3.03%−0.42BRL
Bán
7.58M101.879M10.182BBRL230.230.06BRL15.427KCông nghệ Điện tử
BRAP3BRADESPAR ON N1
25.28BRL4.46%1.08BRL
Theo dõi
154.2K3.898M10.105BBRL1.1120.55BRLKhoáng sản phi năng lượng
UNIP3UNIPAR ON
95.59BRL1.61%1.51BRL
Sức mua mạnh
27.1K2.59M10.043BBRL4.4721.02BRL1.4KCông nghiệp Chế biến
GGPS3GPS ON NM
14.42BRL−2.44%−0.36BRL
Bán
867.9K12.515M9.898BBRL0.7021.25BRL119.6KDịch vụ Thương mại
SMFT3SMART FIT ON NM
16.41BRL−2.03%−0.34BRL
Bán Mạnh
957.9K15.719M9.82BBRL−1.43BRLDịch vụ Khách hàng
INTB3INTELBRAS ON NM
27.62BRL0.15%0.04BRL
Bán
1.549M42.781M9.036BBRL24.171.14BRLDịch vụ Công nghệ
ARZZ3AREZZO CO ON NM
82.77BRL0.34%0.28BRL
Bán
815.9K67.532M9.011BBRL20.594.09BRL5.276KBán Lẻ
DXCO3DEXCO ON NM
12.25BRL1.41%0.17BRL
Bán
2.475M30.319M8.872BBRL5.022.41BRL14.228KSản xuất Chế tạo
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
11.43BRL1.69%0.19BRL
Bán
5.537M63.291M8.821BBRL24.890.45BRLDịch vụ Công nghệ
CIEL3CIELO ON EJ NM
3.32BRL2.15%0.07BRL
Mua
25.891M85.958M8.781BBRL9.650.34BRLDịch vụ Thương mại
RRRP33R PETROLEUMON NM
43.03BRL1.80%0.76BRL
Mua
1.9M81.766M8.564BBRL−1.18BRL287Năng lượng Mỏ
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
22.55BRL−7.88%−1.93BRL
Bán Mạnh
4.407M99.376M8.266BBRL16.411.50BRL15.596KHàng tiêu dùng không lâu bền
GRND3GRENDENE ON EDJ NM
9.23BRL0.76%0.07BRL
Mua
782.2K7.22M8.264BBRL13.830.66BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
CBAV3CBA ON NM
13.21BRL0.30%0.04BRL
Bán
2.062M27.232M7.847BBRL10.561.25BRLKhoáng sản phi năng lượng
ALUP3ALUPAR ON N2
8.75BRL0.57%0.05BRL
Sức mua mạnh
16.9K147.875K7.692BBRL6.861.27BRL781Công ty dịch vụ công cộng
WHRL3WHIRLPOOL ON
5.02BRL−0.40%−0.02BRL
Bán
13.9K69.778K7.593BBRL7.730.65BRLKhách hàng Lâu năm
BEEF3MINERVA ON NM
11.99BRL−2.04%−0.25BRL
Bán
10.339M123.969M7.151BBRL11.031.11BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
BRML3BR MALLS PARON NM
9.19BRL3.14%0.28BRL
Sức mua mạnh
15.075M138.537M7.081BBRL40.210.23BRL610Tài chính
RECV3PETRORECSA ON NM
26.49BRL−1.89%−0.51BRL
Mua
1.093M28.946M6.71BBRL11.122.44BRLNăng lượng Mỏ
EQMA3BEQUATORIAL MARANHA
39.99BRL0.00%0.00BRL
Mua
50019.995K6.451BBRL6.965.75BRLCông ty dịch vụ công cộng
CEEB3COELBA ON
35.50BRL0.03%0.01BRL
Bán
1K35.5K6.333BBRL5.037.06BRLCông ty dịch vụ công cộng
STBP3SANTOS BRP ON NM
7.58BRL5.13%0.37BRL
Sức mua mạnh
9.028M68.433M6.218BBRL22.960.32BRL2.931KVận chuyển
PETZ3PETZ ON NM
13.88BRL3.89%0.52BRL
Bán
10.893M151.199M6.145BBRL77.050.17BRLCông nghiệp Chế biến
MOVI3MOVIDA ON ED NM
17.05BRL3.96%0.65BRL
Sức mua mạnh
2.912M49.655M5.926BBRL6.342.59BRL4.553KTài chính
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
10.33BRL−0.58%−0.06BRL
Bán
2.053M21.203M5.918BBRL−0.41BRLCông ty dịch vụ công cộng
SAPR3SANEPAR ON N2
3.85BRL1.05%0.04BRL
Theo dõi
157.3K605.605K5.879BBRL4.890.78BRL6.281KCông ty dịch vụ công cộng
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
24.71BRL−0.40%−0.10BRL
Bán
542.7K13.41M5.86BBRL19.631.26BRL3.846KKhách hàng Lâu năm
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
21.52BRL0.75%0.16BRL
Bán
1.071M23.044M5.752BBRL2.757.76BRLBán Lẻ
ODPV3ODONTOPREV ON ED NM
9.90BRL−0.90%−0.09BRL
Bán
814.8K8.067M5.679BBRL13.210.76BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CYRE3CYRELA REALTON NM
14.92BRL3.47%0.50BRL
Mua
6.617M98.729M5.545BBRL6.062.38BRLTài chính