Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Brazil có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty của Brazil sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PETR3PETROBRAS ON N2
492.583 B BRL38.57 BRL−1.83%17.886 M1.384.558.48 BRL−39.21%14.13%Năng lượng Mỏ
Mua
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
302.475 B BRL28.69 BRL+0.21%220.3 K0.648.553.36 BRL3.80%Tài chính
VALE3VALE ON NM
284.474 B BRL66.18 BRL+1.96%32.339 M1.847.398.96 BRL−50.29%10.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ABEV3AMBEV S/A ON
195.027 B BRL12.38 BRL0.00%28.119 M0.9413.520.92 BRL−1.58%5.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
WEGE3WEG ON NM
166.33 B BRL39.64 BRL+0.10%6.702 M1.2628.911.37 BRL+25.88%1.65%Sản xuất Chế tạo
Mua
BBAS3BRASIL ON NM
158.354 B BRL27.69 BRL+0.04%17.117 M0.894.146.70 BRL8.24%Tài chính
Mua
BBDC3BRADESCO ON N1
135.037 B BRL12.02 BRL+0.75%6.613 M0.819.851.22 BRL2.73%Tài chính
ITSA3ITAUSA ON N1
105.987 B BRL10.29 BRL−0.39%76 K0.667.721.33 BRL−3.98%7.72%Tài chính
Sức mua mạnh
ELET3ELETROBRAS ON N1
89.055 B BRL38.20 BRL−0.60%6.331 M0.9520.051.91 BRL+111.29%1.06%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
VIVT3TELEF BRASILON
76.221 B BRL46.45 BRL−0.11%2.47 M0.7715.123.07 BRL+23.08%3.17%Truyền thông
Mua
RDOR3REDE D OR ON NM
69.987 B BRL31.100 BRL+0.94%8.156 M0.9527.421.13 BRL+106.29%1.62%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
68.227 B BRL34.17 BRL−0.81%3.004 M0.588.354.09 BRL+22.02%8.38%Tài chính
Theo dõi
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
66.477 B BRL51.45 BRL+0.16%10.58 M0.567.367.00 BRL−49.66%2.26%Công nghiệp Chế biến
Mua
JBSS3JBS ON NM
64.747 B BRL29.19 BRL+2.60%17.089 M2.0231.780.92 BRL−76.99%6.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
B3SA3B3 ON NM
61.194 B BRL11.42 BRL−1.55%40.678 M0.6716.350.70 BRL−1.94%3.56%Tài chính
Mua
SBSP3SABESP ON NM
53.697 B BRL78.56 BRL−1.48%2.848 M0.9914.925.27 BRL+24.43%1.83%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
RENT3LOCALIZA ON NM
51.576 B BRL48.40 BRL−0.47%7.277 M0.5625.681.88 BRL−6.44%3.14%Tài chính
Sức mua mạnh
CXSE3CAIXA SEGURION NM
47.67 B BRL15.890 BRL−0.56%2.138 M0.6213.251.20 BRL+11.17%6.61%Tài chính
Mua
RADL3RAIADROGASILON NM
47.285 B BRL27.60 BRL−0.18%4.23 M0.6044.480.62 BRL−0.42%0.92%Bán Lẻ
Mua
TIMS3TIM ON NM
41.831 B BRL17.28 BRL−0.58%6.307 M0.7414.741.17 BRL+76.19%6.96%Truyền thông
Mua
PRIO3PETRORIO ON NM
41.046 B BRL48.12 BRL+1.56%13.33 M1.348.006.01 BRL+45.65%0.15%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
39.419 B BRL34.21 BRL+0.32%931.5 K0.527.034.87 BRL+0.31%10.34%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GGBR3GERDAU ON N1
39.285 B BRL17.24 BRL−2.27%51.6 K0.486.072.84 BRL−54.12%7.30%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RAIL3RUMO S.A. ON NM
38.452 B BRL20.74 BRL−1.43%9.154 M0.9037.920.55 BRL+55.13%0.32%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EGIE3ENGIE BRASILON NM
35.558 B BRL43.58 BRL−1.51%1.004 M0.448.405.19 BRL+45.92%6.66%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
EQTL3EQUATORIAL ON NM
34.904 B BRL30.74 BRL−1.76%6.42 M0.9116.261.89 BRL+119.40%1.14%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HAPV3HAPVIDA ON NM
33.98 B BRL4.51 BRL+0.45%82.455 M0.91−0.04 BRL+67.91%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
BRFS3BRF SA ON NM
32.494 B BRL19.36 BRL+1.10%11.302 M0.64−0.75 BRL+69.12%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CMIG3CEMIG ON N1
31.956 B BRL12.72 BRL−0.31%249.4 K0.716.312.02 BRL+18.04%9.68%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EMBR3EMBRAER ON NM
29.062 B BRL39.56 BRL+2.30%13.134 M1.7722.451.76 BRL0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CMIN3CSNMINERACAOON ED N2
28.64 B BRL5.250 BRL+1.16%9.757 M0.747.980.66 BRL+32.43%12.23%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CPLE3COPEL ON N2
27.421 B BRL8.67 BRL−0.46%3.871 M0.4411.700.74 BRL+88.74%3.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
UGPA3ULTRAPAR ON NM
27.092 B BRL24.84 BRL−1.43%3.212 M0.5810.532.36 BRL+61.09%2.62%Bán Lẻ
Theo dõi
CSAN3COSAN ON NM
26.768 B BRL14.33 BRL−1.24%14.102 M1.6824.570.58 BRL−6.90%2.99%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CCRO3CCR SA ON NM
25.634 B BRL12.69 BRL−0.16%13.638 M1.4718.100.70 BRL+8.10%3.33%Vận chuyển
Mua
VBBR3VIBRA ON NM
25.322 B BRL23.69 BRL−0.88%7.254 M0.854.864.87 BRL+322.40%6.07%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
NEOE3NEOENERGIA ON NM
24.167 B BRL19.91 BRL−1.29%697.4 K0.485.533.60 BRL−7.34%4.94%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
NTCO3GRUPO NATURAON NM
22.852 B BRL16.48 BRL−0.90%4.983 M0.65−2.61 BRL−25.00%4.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CRFB3CARREFOUR BRON NM
22.517 B BRL10.68 BRL−0.19%6.716 M1.24−0.31 BRL−149.55%3.27%Dịch vụ Phân phối
Mua
ENEV3ENEVA ON NM
20.198 B BRL12.75 BRL+0.39%8.763 M1.41−0.04 BRL−113.60%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
PSSA3PORTO SEGUROON NM
20.152 B BRL31.33 BRL+1.36%5.262 M1.557.834.00 BRL+99.66%5.76%Tài chính
Mua
TRPL3TRAN PAULISTON N1
19.802 B BRL36.06 BRL+0.87%2000.108.694.15 BRL+10.83%6.11%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
HYPE3HYPERA ON NM
19.175 B BRL30.33 BRL+0.17%2.726 M1.0511.382.67 BRL+1.12%2.99%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ASAI3ASSAI ON NM
18.425 B BRL13.630 BRL+1.19%6.205 M0.7826.440.52 BRL−35.32%0.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
17.874 B BRL8.090 BRL+0.50%3.139 M0.6914.630.55 BRL+11.85%0.54%Bán Lẻ
Mua
ENMT3ENERGISA MT ON
17.718 B BRL82.70 BRL+0.98%3000.1611.856.98 BRL+42.49%4.01%Công ty dịch vụ công cộng
CSNA3SID NACIONALON ED
17.67 B BRL13.40 BRL+0.83%6.596 M0.83964.030.01 BRL14.63%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
TOTS3TOTVS ON NM
17.458 B BRL28.71 BRL−1.58%5.004 M1.3822.941.25 BRL+50.10%1.53%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
BRKM3BRASKEM ON N1
15.56 B BRL19.80 BRL0.00%8.3 K0.28−7.66 BRL−51.26%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
EQPA3EQTL PARA ON
15.228 B BRL6.89 BRL−2.82%5.6 K1.426.821.01 BRL+33.87%2.16%Công ty dịch vụ công cộng
CIEL3CIELO ON NM
15.076 B BRL5.58 BRL−0.18%30.774 M1.787.250.77 BRL+48.18%6.49%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CGAS3COMGAS ON
14.49 B BRL108.00 BRL+0.93%1000.425.6719.04 BRL+360.13%10.19%Công ty dịch vụ công cộng
REDE3REDE ENERGIAON
14.456 B BRL6.85 BRL0.00%1.3 K0.867.770.88 BRL+39.60%8.54%Công ty dịch vụ công cộng
MULT3MULTIPLAN ON N2
14.267 B BRL24.08 BRL+0.25%2.861 M0.5113.111.84 BRL+35.26%3.99%Tài chính
Sức mua mạnh
LREN3LOJAS RENNERON NM
14.142 B BRL14.73 BRL−1.73%19.248 M0.9813.221.11 BRL−5.39%4.63%Bán Lẻ
Mua
SMFT3SMART FIT ON NM
13.624 B BRL23.24 BRL+0.43%1.584 M0.7613.521.72 BRL+1140.26%1.95%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GGPS3GPS ON NM
12.869 B BRL19.070 BRL+0.10%686.6 K0.3419.440.98 BRL+20.71%1.68%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AALOS3ALLOS ON NM
12.549 B BRL21.89 BRL−0.73%3.562 M0.6724.280.90 BRL−90.09%2.37%Tài chính
Sức mua mạnh
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
12.01 B BRL35.57 BRL+1.25%696.6 K0.8812.352.88 BRL+89.08%1.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AAURE3AUREN ON NM
11.75 B BRL11.750 BRL−0.68%8.555 M1.11−0.29 BRL−110.10%3.40%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GOAU3GERDAU MET ON ED N1
11.657 B BRL11.46 BRL+0.61%27.2 K0.405.502.08 BRL−42.98%13.44%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
11.637 B BRL1.59 BRL0.00%113.868 M0.8740.560.04 BRL0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
BNBR3NORD BRASIL ON ES
11.405 B BRL115.55 BRL+8.50%3000.554.7624.27 BRL5.00%Tài chính
STBP3SANTOS BRP ON NM
10.909 B BRL12.63 BRL−1.25%2.266 M0.4218.130.70 BRL+58.53%4.20%Vận chuyển
Sức mua mạnh
MRFG3MARFRIG ON NM
10.473 B BRL11.52 BRL+2.13%14.147 M1.21−1.28 BRL−125.08%19.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MRSA3BMRS LOGISTICA
9.567 B BRL28.97 BRL+3.24%1.7 K4.257.423.91 BRL+49.12%2.79%Vận chuyển
USIM3USIMINAS ON N1
9.367 B BRL7.35 BRL−0.94%283.7 K0.299.720.76 BRL+3.67%3.50%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SMTO3SAO MARTINHOON NM
9.363 B BRL27.03 BRL−0.62%948.6 K0.659.352.89 BRL−8.11%4.59%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
VAMO3VAMOS ON NM
9.341 B BRL8.520 BRL+1.19%5.655 M0.6415.180.56 BRL−21.77%3.75%Tài chính
Sức mua mạnh
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
8.095 B BRL18.41 BRL−0.27%1.517 M0.7813.501.36 BRL−40.87%6.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
FLRY3FLEURY ON NM
7.953 B BRL14.56 BRL−0.75%1.552 M0.6315.310.95 BRL+16.60%4.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
CYRE3CYRELA REALTON NM
7.928 B BRL20.62 BRL−1.43%4.23 M0.907.392.79 BRL+30.06%4.51%Tài chính
Sức mua mạnh
BRAP3BRADESPAR ON N1
7.815 B BRL19.38 BRL+0.10%44.4 K0.795.183.74 BRL−58.80%13.10%Tài chính
Mua
CSMG3COPASA ON NM
7.766 B BRL20.48 BRL−0.63%839.5 K0.535.573.67 BRL+37.46%8.74%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
INTB3INTELBRAS ON NM
7.725 B BRL23.580 BRL−0.25%744.6 K0.7113.641.73 BRL+10.43%2.48%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
RRRP33R PETROLEUMON NM
7.574 B BRL31.500 BRL+7.14%11.794 M2.5947.210.67 BRL−69.77%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
POMO3MARCOPOLO ON N2
7.2 B BRL5.43 BRL+0.37%92.3 K0.256.130.89 BRL+54.88%7.21%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
WHRL3WHIRLPOOL ON
7.126 B BRL4.71 BRL+2.61%4000.4128.100.17 BRL−39.56%7.23%Khách hàng Lâu năm
PORT3WILSON SONS ON NM
7.079 B BRL16.090 BRL−1.29%577.2 K0.4216.920.95 BRL+55.60%3.90%Vận chuyển
Mua
CEEB3COELBA ON
7.035 B BRL39.64 BRL+0.23%3000.525.746.90 BRL+11.74%13.01%Công ty dịch vụ công cộng
ALPA3ALPARGATAS ON N1
6.802 B BRL10.25 BRL−0.87%1.2 K0.27−2.43 BRL−1368.72%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
AESB3AES BRASIL ON NM
6.758 B BRL11.050 BRL−0.72%11.694 M2.29563.780.02 BRL−91.50%0.68%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENAT3ENAUTA PART ON NM
6.657 B BRL25.30 BRL+3.65%3.315 M1.34164.610.15 BRL−93.25%0.59%Năng lượng Mỏ
Mua
ODPV3ODONTOPREV ON NM
6.607 B BRL11.94 BRL−0.42%462.8 K0.2912.730.94 BRL+21.02%7.60%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
RECV3PETRORECSA ON NM
6.139 B BRL20.930 BRL+0.19%1.164 M0.589.912.11 BRL−36.13%2.89%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
DXCO3DEXCO ON NM
6.114 B BRL7.70 BRL+1.45%2.218 M0.7210.470.74 BRL−14.18%3.30%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
UNIP3UNIPAR ON
5.867 B BRL51.38 BRL+0.04%6.2 K0.629.585.36 BRL−50.41%3.16%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SSRNA3SERENA ON NM
5.86 B BRL9.410 BRL−0.42%1.946 M0.6016.410.57 BRL+1183.00%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GRND3GRENDENE ON NM
5.81 B BRL6.44 BRL0.00%1.3 M0.8410.120.64 BRL+1.58%21.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CURY3CURY S/A ON ED NM
5.502 B BRL18.85 BRL−2.48%912.2 K0.4110.291.83 BRL+47.87%4.91%Tài chính
Sức mua mạnh
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
5.447 B BRL23.06 BRL−1.33%1.676 M0.3714.821.56 BRL+3.84%1.62%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
ARZZ3AREZZO CO ON NM
5.421 B BRL49.09 BRL+0.84%1.637 M0.6713.643.60 BRL+4.06%5.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BAZA3AMAZONIA ON
5.369 B BRL95.78 BRL−1.25%2.6 K0.763.9924.00 BRL20.69%Tài chính
BSLI3BRB BANCO ON
5.117 B BRL12.93 BRL+25.05%44.5 K25.871.09%Tài chính
TTEN33TENTOS ON NM
5.093 B BRL10.220 BRL0.00%461.9 K0.228.171.25 BRL+1.06%1.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
ECOR3ECORODOVIAS ON ED NM
5.085 B BRL7.31 BRL+1.67%4.057 M0.877.390.99 BRL+100.91%1.15%Vận chuyển
Mua
FRAS3FRAS-LE ON N1
4.884 B BRL18.29 BRL−0.33%148.8 K0.6312.341.48 BRL+45.73%2.92%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BRSR3BANRISUL ON N1
4.794 B BRL11.95 BRL+0.84%5.9 K0.444.872.45 BRL6.06%Tài chính
Theo dõi
MOAR3MONT ARANHA ON
4.778 B BRL390.00 BRL−2.48%3001.075.4471.75 BRL+280.90%7.92%Tài chính
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
4.591 B BRL5.850 BRL+0.86%13.951 M1.04−2.11 BRL−588.30%1.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh