Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Brazil

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
PETR3PETROBRAS ON N2
378.654B BRL30.61 BRL0.62%0.19 BRL
Sức mua mạnh
8.047M246.306M BRL2.1913.95 BRL45.149KNăng lượng Mỏ
VALE3VALE ON NM
292.039B BRL67.38 BRL−0.82%−0.56 BRL
Theo dõi
21.479M1.447B BRL3.7418.04 BRL64.516KKhoáng sản phi năng lượng
ITUB3ITAUUNIBANCOON N1
244.112B BRL23.12 BRL1.00%0.23 BRL
Mua
394.9K9.13M BRL7.503.10 BRLTài chính
ABEV3AMBEV S/A ON
227.738B BRL14.41 BRL−0.35%−0.05 BRL
Bán
13.795M198.789M BRL15.490.94 BRL52KHàng tiêu dùng không lâu bền
WEGE3WEG ON NM
158.064B BRL37.63 BRL−0.11%−0.04 BRL
Bán
4.888M183.939M BRL34.551.09 BRL39.137KSản xuất Chế tạo
BBDC3BRADESCO ON N1
157.901B BRL13.89 BRL1.24%0.17 BRL
Mua
4.057M56.356M BRL8.231.69 BRL88.381KTài chính
BBAS3BRASIL ON NM
128.032B BRL45.02 BRL0.33%0.15 BRL
Mua
13.667M615.288M BRL4.3210.43 BRL85.953KTài chính
SANB3SANTANDER BRON
111.691B BRL13.83 BRL−0.14%−0.02 BRL
Mua
75K1.037M BRL7.611.82 BRL52.603KTài chính
BPAC3BTGP BANCO ON N2
108.158B BRL14.20 BRL0.71%0.10 BRL
Mua
3.9K55.38K BRL6.782.09 BRLTài chính
ITSA3ITAUSA ON N1
88.54B BRL9.22 BRL0.22%0.02 BRL
Sức mua mạnh
65K599.3K BRL6.541.41 BRLTài chính
ELET3ELETROBRAS ON N1
84.866B BRL36.44 BRL0.28%0.10 BRL
Mua
7.597M276.82M BRL40.410.92 BRL9.67KCông ty dịch vụ công cộng
B3SA3B3 ON NM
81.199B BRL14.46 BRL0.28%0.04 BRL
Sức mua mạnh
38.76M560.472M BRL20.300.71 BRLTài chính
RDOR3REDE D OR ON NM
69.312B BRL31.100 BRL0.97%0.300 BRL
Sức mua mạnh
3.612M112.343M BRL56.560.61 BRL71KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VIVT3TELEF BRASILON
68.19B BRL41.27 BRL−0.02%−0.01 BRL
Mua
1.183M48.818M BRL16.532.50 BRLTruyền thông
RENT3LOCALIZA ON NM
65.262B BRL66.49 BRL0.51%0.34 BRL
Sức mua mạnh
4.66M309.83M BRL33.242.03 BRL17.505KTài chính
BBSE3BBSEGURIDADEON NM
61.877B BRL31.04 BRL0.16%0.05 BRL
Bán
4.122M127.944M BRL9.253.35 BRL223Tài chính
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
60.907B BRL46.81 BRL0.84%0.39 BRL
Sức mua mạnh
4.689M219.473M BRL3.3713.93 BRL42KCông nghiệp Chế biến
RADL3RAIADROGASILON NM
47.268B BRL27.60 BRL0.04%0.01 BRL
Theo dõi
9.151M252.562M BRL44.290.61 BRL53.443KBán Lẻ
RAIL3RUMO S.A. ON NM
41.94B BRL22.57 BRL−0.27%−0.06 BRL
Mua
11.783M265.949M BRL64.010.35 BRL8.5KVận chuyển
GGBR3GERDAU ON N1
41.75B BRL22.04 BRL1.10%0.24 BRL
Mua
64.1K1.413M BRL3.306.62 BRLKhoáng sản phi năng lượng
JBSS3JBS ON NM
37.198B BRL16.88 BRL0.66%0.11 BRL
Theo dõi
6.771M114.294M BRL4.233.99 BRL260KHàng tiêu dùng không lâu bền
SBSP3SABESP ON NM
36.301B BRL52.24 BRL−1.64%−0.87 BRL
Mua
2.069M108.069M BRL12.344.23 BRL14.98KCông ty dịch vụ công cộng
EGIE3ENGIE BRASILON NM
35.02B BRL42.86 BRL−0.14%−0.06 BRL
Mua
1.151M49.323M BRL12.063.55 BRL1.215KCông ty dịch vụ công cộng
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
34.579B BRL29.77 BRL−0.80%−0.24 BRL
Bán
2.311M68.787M BRLCông ty dịch vụ công cộng
TIMS3TIM ON NM
33.933B BRL13.93 BRL−0.64%−0.09 BRL
Bán
3.507M48.847M BRL20.840.69 BRL9.406KTruyền thông
EQTL3EQUATORIAL ON NM
31.434B BRL28.13 BRL−0.11%−0.03 BRL
Theo dõi
5.815M163.587M BRL32.600.87 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CXSE3CAIXA SEGURION NM
31.35B BRL10.480 BRL0.29%0.030 BRL
Mua
1.955M20.488M BRL9.721.08 BRLTài chính
HAPV3HAPVIDA ON NM
31.041B BRL4.16 BRL0.97%0.04 BRL
Mua
40.254M167.457M BRL−0.13 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CSAN3COSAN ON NM
30.878B BRL16.75 BRL1.33%0.22 BRL
Sức mua mạnh
12.054M201.906M BRL−0.13 BRL53.498KCông ty dịch vụ công cộng
CMIG3CEMIG ON N1
30.221B BRL17.31 BRL−0.63%−0.11 BRL
Bán
142.3K2.463M BRL9.441.83 BRL4.969KCông ty dịch vụ công cộng
PRIO3PETRORIO ON NM
29.957B BRL35.35 BRL0.08%0.03 BRL
Mua
7.563M267.363M BRL8.564.17 BRLNăng lượng Mỏ
CCRO3CCR SA ON NM
28.583B BRL14.12 BRL−0.21%−0.03 BRL
Mua
4.503M63.584M BRL21.770.65 BRL18.086KVận chuyển
HYPE3HYPERA ON NM
26.547B BRL42.59 BRL1.43%0.60 BRL
Sức mua mạnh
2.736M116.539M BRL16.162.67 BRLCông nghệ Sức khỏe
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
25.843B BRL3.89 BRL0.52%0.02 BRL
Mua
60.051M233.597M BRL−0.11 BRLBán Lẻ
CMIN3CSNMINERACAOON N2
25.476B BRL4.730 BRL1.28%0.060 BRL
Mua
6.181M29.238M BRL9.520.50 BRL7.366KKhoáng sản phi năng lượng
KLBN3KLABIN S/A ON N2
23.41B BRL4.40 BRL1.15%0.05 BRL
Mua
245.1K1.078M BRL5.220.84 BRLKhoáng sản phi năng lượng
CRFB3CARREFOUR BRON NM
21.183B BRL9.90 BRL−1.49%−0.15 BRL
Theo dõi
5.29M52.375M BRL16.080.62 BRLDịch vụ Phân phối
NTCO3GRUPO NATURAON NM
19.942B BRL14.73 BRL2.15%0.31 BRL
Mua
13.247M195.125M BRL−2.09 BRL866Hàng tiêu dùng không lâu bền
ENGI3ENERGISA ON N2
19.89B BRL12.78 BRL−1.31%−0.17 BRL
Bán
7.1K90.738K BRL11.931.08 BRL16.676KCông ty dịch vụ công cộng
CPLE3COPEL ON N2
19.699B BRL6.72 BRL−0.15%−0.01 BRL
Bán
845.2K5.68M BRL17.120.39 BRL6.029KCông ty dịch vụ công cộng
LREN3LOJAS RENNERON NM
19.653B BRL20.52 BRL0.24%0.05 BRL
Mua
8.138M166.996M BRL17.431.18 BRL26.208KBán Lẻ
UGPA3ULTRAPAR ON NM
19.628B BRL17.99 BRL−0.06%−0.01 BRL
Mua
3.628M65.271M BRL12.281.47 BRL9.92KBán Lẻ
NEOE3NEOENERGIA ON NM
19.579B BRL16.18 BRL0.31%0.05 BRL
Mua
1.049M16.973M BRL4.163.89 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VBBR3VIBRA ON NM
19.366B BRL17.02 BRL−2.01%−0.35 BRL
Sức mua mạnh
12.976M220.843M BRL14.751.15 BRL3.364KBán Lẻ
BRKM3BRASKEM ON N1
19.036B BRL24.26 BRL1.34%0.32 BRL
Mua
11.2K271.712K BRL−5.07 BRL8.668KCông nghiệp Chế biến
ENEV3ENEVA ON NM
18.945B BRL11.48 BRL−4.01%−0.48 BRL
Bán Mạnh
14.506M166.531M BRL37.440.31 BRL1.49KCông ty dịch vụ công cộng
TOTS3TOTVS ON NM
17.531B BRL28.70 BRL−0.45%−0.13 BRL
Theo dõi
3.309M94.974M BRL34.420.85 BRLDịch vụ Công nghệ
TRPL3TRAN PAULISTON N1
17.485B BRL30.00 BRL0.00%0.00 BRL
Mua
90027K BRL8.013.75 BRL1.4KCông ty dịch vụ công cộng
CSNA3SID NACIONALON
16.906B BRL12.94 BRL0.94%0.12 BRL
Mua
8.388M108.545M BRL−0.44 BRL24.924KKhoáng sản phi năng lượng
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
16.261B BRL7.450 BRL1.22%0.090 BRL
Mua
7.107M52.946M BRL15.070.49 BRLBán Lẻ
ENMT3ENERGISA MT ON
15.755B BRL70.45 BRL−2.02%−1.45 BRL
Bán
1.2K84.54K BRL14.384.90 BRL3.324KCông ty dịch vụ công cộng
CGAS3COMGAS ON
15.709B BRL117.00 BRL0.86%1.00 BRL
Theo dõi
30035.1K BRL8.5713.67 BRLCông ty dịch vụ công cộng
ASAI3ASSAI ON NM
15.528B BRL11.160 BRL−2.96%−0.340 BRL
Bán
24.462M273M BRL14.000.80 BRL76KBán Lẻ
PSSA3PORTO SEGUROON NM
15.366B BRL24.00 BRL0.46%0.11 BRL
Sức mua mạnh
1.99M47.75M BRL11.972.00 BRL12.716KTài chính
MULT3MULTIPLAN ON N2
14.552B BRL25.99 BRL−0.54%−0.14 BRL
Bán
10.852M282.051M BRL19.131.37 BRLTài chính
EMBR3EMBRAER ON NM
14.318B BRL19.45 BRL−0.21%−0.04 BRL
Mua
5.806M112.933M BRL−0.05 BRL18.873KCông nghệ Điện tử
AURE3AUREN ON NM
14.06B BRL13.940 BRL−0.85%−0.120 BRL
Bán
3.443M47.994M BRL4.792.91 BRLCông ty dịch vụ công cộng
EQPA3EQTL PARA ON
13.916B BRL6.10 BRL−3.17%−0.20 BRL
Bán
31.8K193.98K BRL8.660.70 BRLCông ty dịch vụ công cộng
VAMO3VAMOS ON NM
13.857B BRL13.490 BRL−0.95%−0.130 BRL
Sức mua mạnh
3.725M50.253M BRL18.800.72 BRL2.827KTài chính
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
13.732B BRL40.60 BRL−0.17%−0.07 BRL
Mua
1.037M42.098M BRL26.651.53 BRL16.16KHàng tiêu dùng không lâu bền
SMTO3SAO MARTINHOON NM
12.989B BRL38.20 BRL1.87%0.70 BRL
Sức mua mạnh
1.263M48.262M BRL12.153.14 BRLCông nghiệp Chế biến
ENBR3ENERGIAS BR ON NM
12.932B BRL23.34 BRL0.21%0.05 BRL
Sức mua mạnh
3.517M82.08M BRL13.521.73 BRL3.337KCông ty dịch vụ công cộng
ALSO3ALIANSCSONAEON NM
12.784B BRL22.20 BRL−0.45%−0.10 BRL
Mua
2.811M62.404M BRL2.449.09 BRL440Tài chính
CIEL3CIELO ON NM
12.726B BRL4.72 BRL0.21%0.01 BRL
Bán
49.227M232.353M BRL7.680.62 BRLDịch vụ Thương mại
TAEE3TAESA ON N2
12.722B BRL12.22 BRL−0.41%−0.05 BRL
Theo dõi
123.7K1.512M BRL3.303.70 BRL732Dịch vụ Công nghiệp
REDE3REDE ENERGIAON
12.451B BRL5.86 BRL−0.68%−0.04 BRL
Mua
1.9K11.134K BRL9.280.63 BRL8.889KCông ty dịch vụ công cộng
GOAU3GERDAU MET ON N1
11.84B BRL11.17 BRL−0.27%−0.03 BRL
Mua
89.5K999.715K BRL3.063.65 BRLKhoáng sản phi năng lượng
SMFT3SMART FIT ON NM
11.08B BRL18.96 BRL0.32%0.06 BRL
Mua
2.138M40.538M BRL136.800.14 BRLDịch vụ Khách hàng
GGPS3GPS ON NM
10.177B BRL15.120 BRL−0.13%−0.020 BRL
Mua
808.6K12.226M BRL18.610.81 BRL140KDịch vụ Thương mại
BRFS3BRF SA ON NM
9.264B BRL8.65 BRL0.70%0.06 BRL
Mua
14.081M121.8M BRL−2.44 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ALUP3ALUPAR ON N2
8.984B BRL9.71 BRL−1.02%−0.10 BRL
Mua
13K126.23K BRL12.390.78 BRL851Công ty dịch vụ công cộng
USIM3USIMINAS ON N1
8.963B BRL7.24 BRL0.42%0.03 BRL
Mua
116.5K843.46K BRL9.920.73 BRLKhoáng sản phi năng lượng
STBP3SANTOS BRP ON NM
8.81B BRL10.07 BRL−1.27%−0.13 BRL
Mua
9.166M92.305M BRL22.920.44 BRL3.264KVận chuyển
BRAP3BRADESPAR ON N1
8.603B BRL20.92 BRL0.29%0.06 BRL
Theo dõi
24.9K520.908K BRL2.309.09 BRLTài chính
SOMA3GRUPO SOMA ON NM
8.389B BRL10.660 BRL−0.28%−0.030 BRL
Mua
8.796M93.764M BRL24.650.44 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
ARZZ3AREZZO CO ON NM
8.354B BRL76.00 BRL0.46%0.35 BRL
Mua
1.413M107.373M BRL21.873.54 BRL7.45KHàng tiêu dùng không lâu bền
INTB3INTELBRAS ON NM
8.275B BRL25.340 BRL0.32%0.080 BRL
Bán
1.336M33.862M BRL16.191.57 BRLDịch vụ Công nghệ
DASA3DASA ON NM
8.069B BRL10.51 BRL−1.96%−0.21 BRL
Bán
471.5K4.955M BRL−1.06 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
7.879B BRL35.48 BRL0.42%0.15 BRL
Theo dõi
867.1K30.765M BRL7.704.67 BRL5.22KCông nghiệp Chế biến
RRRP33R PETROLEUMON NM
7.665B BRL32.250 BRL0.94%0.300 BRL
Mua
4.879M157.332M BRL14.612.21 BRL531Năng lượng Mỏ
CSMG3COPASA ON NM
7.652B BRL19.99 BRL−0.94%−0.19 BRL
Mua
1.918M38.347M BRL7.482.67 BRL10.185KCông ty dịch vụ công cộng
AESB3AES BRASIL ON NM
7.425B BRL12.130 BRL−0.08%−0.010 BRL
Theo dõi
2.158M26.177M BRL52.620.24 BRLCông ty dịch vụ công cộng
CYRE3CYRELA REALTON NM
7.382B BRL19.13 BRL−0.36%−0.07 BRL
Mua
3.594M68.759M BRL8.992.13 BRLTài chính
ALPA3ALPARGATAS ON N1
7.256B BRL10.98 BRL0.92%0.10 BRL
Mua
2.4K26.352K BRL−0.16 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
UNIP3UNIPAR ON
7.182B BRL67.09 BRL−0.61%−0.41 BRL
Mua
12.8K858.752K BRL6.1310.94 BRL1.4KCông nghiệp Chế biến
DXCO3DEXCO ON NM
7.036B BRL8.92 BRL0.68%0.06 BRL
Mua
4.129M36.828M BRL10.410.86 BRL15.236KSản xuất Chế tạo
WHRL3WHIRLPOOL ON
6.849B BRL4.53 BRL0.44%0.02 BRL
Mua
200906 BRL18.770.24 BRLKhách hàng Lâu năm
GRND3GRENDENE ON NM
6.514B BRL7.13 BRL−1.25%−0.09 BRL
Mua
2.728M19.447M BRL11.380.63 BRLHàng tiêu dùng không lâu bền
SAPR3SANEPAR ON N2
6.282B BRL4.04 BRL−1.22%−0.05 BRL
Mua
299.7K1.211M BRL5.180.78 BRL6.199KCông ty dịch vụ công cộng
VIVA3VIVARA S.A. ON NM
6.269B BRL26.46 BRL−0.30%−0.08 BRL
Mua
2.399M63.472M BRL17.661.50 BRL4.43KKhách hàng Lâu năm
TTEN33TENTOS ON NM
6.214B BRL12.720 BRL2.00%0.250 BRL
Sức mua mạnh
974.8K12.399M BRL10.271.25 BRLDịch vụ Thương mại
ODPV3ODONTOPREV ON NM
6.17B BRL11.40 BRL2.24%0.25 BRL
Mua
3.614M41.196M BRL14.700.78 BRLDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MEGA3OMEGAENERGIAON NM
6.128B BRL9.940 BRL1.02%0.100 BRL
Mua
737.8K7.334M BRL222.370.04 BRLCông ty dịch vụ công cộng
FLRY3FLEURY ON NM
6.087B BRL15.41 BRL−1.85%−0.29 BRL
Bán
5.414M83.422M BRL17.990.86 BRL20.8KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BEEF3MINERVA ON NM
6.053B BRL10.42 BRL0.58%0.06 BRL
Mua
7.799M81.27M BRL9.261.13 BRL21KDịch vụ Phân phối
LOGN3LOG-IN ON NM
5.401B BRL50.86 BRL−0.33%−0.17 BRL
Mua
122.1K6.21M BRL13.903.66 BRLVận chuyển
LEVE3METAL LEVE ON NM
5.345B BRL41.37 BRL−0.70%−0.29 BRL
Mua
375.8K15.547M BRL8.454.90 BRL7.514KSản xuất Chế tạo
ARML3ARMAC ON NM
5.325B BRL15.430 BRL0.26%0.040 BRL
Mua
413.1K6.374M BRL36.320.42 BRL4KTài chính
BRSR3BANRISUL ON N1
5.289B BRL13.20 BRL−0.60%−0.08 BRL
Mua
3.9K51.48K BRL7.591.74 BRL8.658KTài chính
COGN3COGNA ON ON NM
5.289B BRL2.96 BRL1.72%0.05 BRL
Mua
24.061M71.22M BRL−0.25 BRLDịch vụ Thương mại