CVC BRASIL ON NM

CVCB3 BMFBOVESPA
CVCB3
CVC BRASIL ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CVCB3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CVC BRASIL ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CVCB3 là 2.149B BRL. Ngày thu nhập tiếp theo của CVC BRASIL ON NM là 9 Tháng 8, ước tính là -0.62 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu