ITAUSA ON N1

ITSA3 BMFBOVESPA
ITSA3
ITAUSA ON N1 BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ITSA3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ITAUSA ON N1 với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ITSA3 là 80.284B BRL. EPS TTM của công ty là 1.55 BRL, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 5.87. Ngày thu nhập tiếp theo của ITAUSA ON N1 là 15 Tháng 8, ước tính là 0.36 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu