JALLESMACHADON NMJALLESMACHADON NMJALLESMACHADON NM

JALLESMACHADON NM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JALL3 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của JALLESMACHADON NM trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của JALL3 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.02 BRL trong khi ước tính là -0.06 BRL, gây bất ngờ đến 143.59%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 502.84 M BRL mặc dù con số ước tính là 531.62 M BRL. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.06 BRL còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 613.37 M BRL. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của JALL3 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0,00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên