ONCOCLINICASON NM

ONCO3 BMFBOVESPA
ONCO3
ONCOCLINICASON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ONCO3 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ONCOCLINICASON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ONCO3 là 2.772B BRL. Ngày thu nhập tiếp theo của ONCOCLINICASON NM là 14 Tháng 11, ước tính là 0.06 BRL.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu