GRUPO SOMA ON NM

SOMA3 BMFBOVESPA
SOMA3
GRUPO SOMA ON NM BMFBOVESPA
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

SOMA3 financial statements

Tóm tắt tài chính của GRUPO SOMA ON NM với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của SOMA3 là 14.28B. EPS TTM của công ty là 0.19, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 98.02. Ngày thu nhập tiếp theo GRUPO SOMA ON NM là 11 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền