TECHNOS ON NM

TECN3 BMFBOVESPA
TECN3
TECHNOS ON NM BMFBOVESPA
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính TECN3

Tóm tắt tài chính của TECHNOS ON NM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của TECN3 là 176.905M BRL. EPS TTM của công ty là 0.37 BRL, tỷ suất cổ tức là 3.28% và P/E là 7.46.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu