MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CVMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CVMEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV

MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MEGA/CPO nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV.

Tỷ lệ giá trên doanh số của MEGA/CPO là 1.52. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 3.30. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 31.34 k người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: MXN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ