CEINSYS TECH LIMITED

CEINSYSTECH BSE
CEINSYSTECH
CEINSYS TECH LIMITED BSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CEINSYSTECH báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CEINSYS TECH LIMITED với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CEINSYSTECH là 1.81B. EPS TTM của công ty là 10.23, lợi tức cổ tức là 1.38%, và P/E là 15.54.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền