DIGI COMMUNICATIONS N.V.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

DIGI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của DIGI COMMUNICATIONS N.V.

Tổng tài sản của DIGI trong Q3 23 là 15.90 B RON, tăng 4.40% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 5.70% trong Q3 23 tới 12.73 B RON.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: RON
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY