FARMACEUTICA REMEDIA DEVA

RMAH BVB
RMAH
FARMACEUTICA REMEDIA DEVA BVB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

RMAH nguyên tắc cơ bản

FARMACEUTICA REMEDIA DEVA tổng quan về cổ tức

RMAH dividends are paid annually. The last dividend per share was 0.05 RON. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.09%