S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Doanh thu của S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. trong năm ngoái lên tới 6.26 B RON, phần lớn trong số đó — 6.34 B RON — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Electricity on the Free Market, năm trước mang lại 3.10 B RON. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Romania — năm ngoái quốc gia này đã mang lại S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. 5.44 B RON, và năm trước đó — 2.66 B RON.

Theo nguồn
Theo quốc gia