CEMENTOS ARGOS S.A.CEMENTOS ARGOS S.A.CEMENTOS ARGOS S.A.

CEMENTOS ARGOS S.A.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CEMARGOS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của CEMENTOS ARGOS S.A. trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của CEMARGOS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 96.36 COP trong khi ước tính là 96.36 COP, gây bất ngờ đến 0.00%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.30 T COP mặc dù con số ước tính là 1.39 T COP. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 139.53 COP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 1.43 T COP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của CEMARGOS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên