ALICORP SAAALICORP SAAALICORP SAA

ALICORP SAA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ALICORC1 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ALICORP SAA

Doanh thu của ALICORP SAA trong năm ngoái lên tới 13.75 B PEN, phần lớn trong số đó — 5.13 B PEN — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Massive Consume, năm trước mang lại 5.57 B PEN. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Peru — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ALICORP SAA 10.15 B PEN, và năm trước đó — 11.04 B PEN.

Theo nguồn
Theo quốc gia