Đô la Canada / Đô la Mỹ

CADUSDIDC
CADUSD
Đô la Canada / Đô la MỹIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

phân tích kỹ thuật CADUSD

Tóm tắt phân tích kỹ thuật cho Đô la Canada / Đô la Mỹ

Thước đo này hiển thị tổng quan về phân tích kỹ thuật theo thời gian thực cho khung thời gian đã chọn của bạn. Tổng hợp của Đô la Canada / Đô la Mỹ dựa trên các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, chẳng hạn như Đường trung bình động, Dao động và Pivots. Tìm hiểu thêm.