Hợp đồng tương lai Ngô
ZC1! CBOT

ZC1!
Hợp đồng tương lai Ngô CBOT
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
        
ZCU2021 CORN FUTURES (SEP 2021)
20210914.00546.75-2.02%-11.25557.75546.50Bán
ZCZ2021 CORN FUTURES (DEC 2021)
20211214.00544.50-2.16%-12.00556.00543.50Bán
ZCH2022 CORN FUTURES (MAR 2022)
20220314.00552.50-2.08%-11.75563.50551.50Bán
ZCK2022 CORN FUTURES (MAY 2022)
20220513.00557.25-2.02%-11.50567.75556.00Bán
ZCN2022 CORN FUTURES (JUL 2022)
20220714.00557.25-1.98%-11.25567.75556.00Bán
ZCU2022 CORN FUTURES (SEP 2022)
20220914.00509.00-1.50%-7.75516.75507.50Mua
ZCZ2022 CORN FUTURES (DEC 2022)
20221214.00495.50-1.15%-5.75500.50493.50Mua
ZCH2023 CORN FUTURES (MAR 2023)
20230314.00502.25-1.18%-6.00507.00501.00Mua
ZCK2023 CORN FUTURES (MAY 2023)
20230512.00508.00-0.78%-4.00508.25508.00Mua
ZCN2023 CORN FUTURES (JUL 2023)
20230714.00510.75-0.73%-3.75511.00510.75Mua
ZCU2023 CORN FUTURES (SEP 2023)
20230914.00471.00-1.21%-5.75473.00471.00Mua
ZCZ2023 CORN FUTURES (DEC 2023)
20231214.00464.50-0.21%-1.00465.25462.50Mua
ZCN2024 CORN FUTURES (JUL 2024)
20240712.00474.75-0.16%-0.75474.75474.75Mua
ZCZ2024 CORN FUTURES (DEC 2024)
20241213.00425.500.06%0.25425.50425.50Mua
Tải thêm