5-Year T-Note Futures5-Year T-Note Futures5-Year T-Note Futures

5-Year T-Note Futures

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Hợp đồng 5-Year T-Note Futures

Thời hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
Đỉnh
Đáy
Xếp hạng kỹ thuật
ZFM20245-Year T-Note Futures (Jun 2024)
2024-06-28105'18'2+0.35%0'11'7105'20'7105'04'7
Bán
ZFU20245-Year T-Note Futures (Sep 2024)
2024-09-30105'30'2+0.36%0'12'2105'30'2105'26'2
Bán
ZFZ20245-Year T-Note Futures (Dec 2024)
2024-12-31106'13'2+0.36%0'12'2106'13'2106'13'2
Bán