Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ

ZW1! CBOT
ZW1!
Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ CBOT
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng Hợp đồng Tương lai Lúa mỳ

Ticker
Thời hạn
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đỉnh
Đáy
Đánh giá kỹ thuật
ZWN2022WHEAT FUTURES (JUL 2022)
2022-07-14936'41.38%12'6937'6913'6
Theo dõi
ZWU2022WHEAT FUTURES (SEP 2022)
2022-09-14949'01.33%12'4950'4926'0
Theo dõi
ZWZ2022WHEAT FUTURES (DEC 2022)
2022-12-14965'01.34%12'6966'4942'0
Theo dõi
ZWH2023WHEAT FUTURES (MAR 2023)
2023-03-14974'41.30%12'4975'4953'4
Theo dõi
ZWK2023WHEAT FUTURES (MAY 2023)
2023-05-12978'21.35%13'0978'2956'2
Theo dõi
ZWN2023WHEAT FUTURES (JUL 2023)
2023-07-14957'21.11%10'4958'4936'6
Theo dõi
ZWU2023WHEAT FUTURES (SEP 2023)
2023-09-14939'00.40%3'6939'4930'0
Bán
ZWZ2023WHEAT FUTURES (DEC 2023)
2023-12-14943'41.32%12'2943'4934'6
Theo dõi
ZWH2024WHEAT FUTURES (MAR 2024)
2024-03-14923'60.35%3'2924'0923'6
Bán
ZWK2024WHEAT FUTURES (MAY 2024)
2024-05-14907'0−1.01%−9'2915'6907'0
Bán
ZWN2024WHEAT FUTURES (JUL 2024)
2024-07-12880'4−0.34%−3'0880'4880'4
Bán