Swiss Franc/Singapore Dollar CHFSGD

CHFSGD SAXO
CHFSGD
Swiss Franc/Singapore Dollar SAXO
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày