CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

6C1!CME
6C1!
CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)CME
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

Hợp đồng CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

Ticker
Thời hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
6CG2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (FEB 2023)
2023-02-140.745400.22%0.001600.745400.74520
Theo dõi
6CH2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2023)
2023-03-140.745250.18%0.001350.746250.74370
Bán
6CJ2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (APR 2023)
2023-04-180.74415−0.40%−0.003000.744650.74415
Bán
6CK2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAY 2023)
2023-05-160.74440−0.40%−0.003000.744400.74440
Bán Mạnh
6CM2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2023)
2023-06-200.745700.12%0.000900.745800.74480
Bán
6CU2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2023)
2023-09-190.74595−0.39%−0.002900.746550.74595
Bán
6CZ2023CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2023)
2023-12-190.74725−0.37%−0.002800.747800.74720
Bán
6CH2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2024)
2024-03-190.74840−0.37%−0.002750.748800.74840
Bán
6CM2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2024)
2024-06-180.74925−0.39%−0.002900.749250.74925
Bán
6CU2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2024)
2024-09-170.75015−0.39%−0.002950.750150.75015
Bán
6CZ2024CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2024)
2024-12-170.75100−0.40%−0.003050.751000.75100
Bán
6CH2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2025)
2025-03-180.75190−0.41%−0.003100.751900.75190
Bán
6CM2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2025)
2025-06-170.75280−0.40%−0.003050.752800.75280
Bán
6CU2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2025)
2025-09-160.75370−0.40%−0.003050.753700.75370
Bán
6CZ2025CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2025)
2025-12-160.75465−0.39%−0.002950.754650.75465
Bán
6CH2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2026)
2026-03-170.75555−0.39%−0.002950.755550.75555
Bán
6CM2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2026)
2026-06-160.75645−0.38%−0.002900.756450.75645
Bán
6CU2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2026)
2026-09-150.75740−0.37%−0.002850.757400.75740
Bán
6CZ2026CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2026)
2026-12-150.75830−0.37%−0.002850.758300.75830
Bán
6CH2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2027)
2027-03-160.75920−0.37%−0.002850.759200.75920
Bán
6CM2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2027)
2027-06-150.76015−0.36%−0.002750.760150.76015
Theo dõi
6CU2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2027)
2027-09-140.76110−0.35%−0.002700.761100.76110
Bán
6CZ2027CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2027)
2027-12-140.76200−0.35%−0.002700.762000.76200
Bán