CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
6C1! CME

6C1!
CANADIAN DOLLAR FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
Giao dịch ngay
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Giao dịch ngay
        
6CQ2021 CANADIAN DOLLAR FUTURES (AUG 2021)
20210817.000.800.03%0.000.800.79Bán
6CU2021 CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2021)
20210914.000.800.11%0.000.800.79Bán
6CV2021 CANADIAN DOLLAR FUTURES (OCT 2021)
20211019.000.800.01%0.000.800.80Bán
6CX2021 CANADIAN DOLLAR FUTURES (NOV 2021)
20211116.000.80-0.15%-0.000.800.80Sức bán mạnh
6CZ2021 CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2021)
20211214.000.800.14%0.000.800.79Bán
6CH2022 CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2022)
20220315.000.80-0.15%-0.000.800.80Bán
6CM2022 CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2022)
20220614.000.79-0.15%-0.000.790.79Bán
6CU2022 CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2022)
20220920.000.79-0.14%-0.000.790.79Bán
6CZ2022 CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2022)
20221220.000.79-0.14%-0.000.790.79Bán
6CH2023 CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2023)
20230314.000.79-0.14%-0.000.790.79Bán
6CM2023 CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2023)
20230620.000.79-0.14%-0.000.790.79Bán
6CU2023 CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2023)
20230919.000.79-0.13%-0.000.790.79Bán
6CZ2023 CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2023)
20231219.000.79-0.13%-0.000.790.79Bán
6CH2024 CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2024)
20240319.000.79-0.13%-0.000.790.79Bán
6CM2024 CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2024)
20240618.000.79-0.11%-0.000.790.79Bán
6CU2024 CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2024)
20240917.000.79-0.11%-0.000.790.79Bán
6CZ2024 CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2024)
20241217.000.79-0.10%-0.000.790.79Bán
6CH2025 CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2025)
20250318.000.79-0.10%-0.000.790.79Bán
6CM2025 CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2025)
20250617.000.79-0.10%-0.000.790.79Bán
6CU2025 CANADIAN DOLLAR FUTURES (SEP 2025)
20250916.000.79-0.09%-0.000.790.79Bán
6CZ2025 CANADIAN DOLLAR FUTURES (DEC 2025)
20251216.000.79-0.08%-0.000.790.79Bán
6CH2026 CANADIAN DOLLAR FUTURES (MAR 2026)
20260317.000.79-0.08%-0.000.790.79Bán
6CM2026 CANADIAN DOLLAR FUTURES (JUN 2026)
20260616.000.78-0.07%-0.000.780.78Bán
Tải thêm